Biträdande enhetschef till Ekonomiskt bistånd

Stockholms Stad, Rinkeby-Kista SDF, Individ och familj

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vi står inför en spännande förändring. För att möta dagens och framtidens behov går Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samman och bildar Järva stadsdelsförvaltning 1 juli 2023. Vill du vara med på vår resa?

Arbetsplatsbeskrivning
Vi söker nu en biträdande enhetschef till ett föräldravikariat. Enhetens målgrupp är försörjningsstödstagare från 30 år. Klienterna har en varierad bakomliggande problematik, förutom sin arbetslöshet, såsom exempelvis missbruk, social- eller medicinsk problematik. Detta gör att du får handleda dina medarbetare i många olika typer av ärenden.

Enheten är uppdelad på sex team med cirka 55 medarbetare. Teamen leds av biträdande enhetschefer som har personal- och arbetsmiljöansvar för sin medarbetargrupp. Enhetschef har det övergripande ansvaret för att verksamheten arbetar mot uppsatta mål och följer upp enhetens resultat och planering. Medarbetarnas ansvarsområden och arbetssätt styrs av de mål och förväntade resultat som fastställts i verksamhetsplanen för året samt gällande lagstiftning, främst Socialtjänstlagen och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Vi är en enhet med högt i tak, vi har olika erfarenheter och kompletterar varandra i arbetet. Tillsammans hjälps vi åt, stöttar varandra i arbetet och har roligt på jobbet.

Detta får du hos oss
Du får introduktion i arbetet av enhetschef och mentor. Du arbetar nära övriga biträdande enhetschefer för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt över teamen och för att kunna stötta medarbetare från dina kollegors team när det behövs. Inom ramen för medarbetarsamtal och lönesamtal får du en individuell kompetensutvecklingsplan. Dessutom deltar du i tillämpningsmöten centralt i staden med fokus på ekonomiskt bistånd.

Enheten har en arbetsmiljögrupp som på olika sätt jobbar aktivt för att bibehålla en god arbetsmiljö. Vi ser det som en självklarhet att alla ser sitt ansvar i att vara en del av varandras arbetsmiljö och att bidra till ett gott arbetsklimat.

Arbetsbeskrivning
Enhetens främsta fokus ligger på att stötta individer till självförsörjning och under tiden utreda rätten till ekonomiskt bistånd med målet att minska beroendet av ekonomiskt bistånd inom stadsdelen.

Som biträdande enhetschef hos oss arbetar du med att följa upp enhetens mål utifrån handläggarnas klientarbete, du leder och fördelar det dagliga arbetet. Du stöttar dina medarbetare med att se hur deras dagliga arbete leder till att enhetens och klientens mål uppnås och hjälper dem att prioritera arbetet när det behövs. Som biträdande enhetschef handleder du medarbetarna mot att göra individuella bedömningar och att utvecklas och bli självständiga i sitt arbete med klienten i fokus.

Du ingår i enhetens ledningsgrupp som tillsammans planerar verksamheten i relation till uppsatta mål. Enhetens utveckling är viktig för oss varför du förväntas delta i det arbetet och du är aktiv i att formulera enhetens verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt i uppföljningen av verksamheten. Du ansvarar för att genomföra medarbetarsamtal och utvecklingssamtal med dina medarbetare.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan universitets/högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig som har kunskap inom gällande lagstiftning och erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Har du kunskap om ekonomiskt bistånd och erfarenhet av rollen som arbetsledare ser vi det som meriterande för tjänsten.

Som person har du en god förmåga till samverkan och dialog och du tycker att tydlig kommunikation är en viktig del i arbetet. Vi är intresserade av dig som vill leda medarbetarna i deras dagliga arbete men som även ser lösningar och utvecklingsmöjligheter som driver dem vidare.

Som ledare är du trygg, stabil och ansvarstagande, du har ett helhetsperspektiv och en förmåga att prioritera och skapa en god struktur i ditt arbete. Du trivs i rollen som ledare, har ett coachande förhållningssätt och stöttar och motiverar dina medarbetare utifrån olika behov.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt 
Urval och intervjuer sker löpande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1456
Kontakt
  • Özlem Schiroyi, enhetschef, 08-50801766
Facklig företrädare
  • Therese Derstén, Akademikerförbundet SSR, 08-50840621
  • Ata Hosseini, Vision, 08-50801564
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
Publicerat 2023-03-10
Sista ansökningsdag 2023-03-24
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här