Kurator till Kvarnbackaskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Område 5, Kvarnbackaskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Kvarnbackaskolan är en kommunal skola som ligger i norra Stockholm, nära Kista centrum. Vi har goda resultat med välfungerande rutiner och strukturer. I skolan går det ca 340 elever, var och en med sina erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6, samt anpassad skola (fd grundsärskola) åk F-6 med f.n. 32 elever inskrivna. Skolan har fritidsverksamhet för elever i de yngre åldrarna samt öppen fritidsverksamhet för de äldre eleverna. Elevunderlaget består av elever från närområdet i Kista och Husby. Vi arbetar språkutvecklande i hela skolan utifrån ett genrepedagogiskt förhållningssätt som ska genomsyra all undervisning. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och alla ska kunna känna sig sedda och inkluderade. Skolans elevhälsoteam är fulltaligt med  - förutom skolkurator - skolsköterska, psykolog, speciallärare, specialpedagog samt logoped. Elevhälsoteamet är för närvarande ett eget arbetslag. Vi strävar efter att arbeta förebyggande och främjande i enlighet med skolans elevhälsoplan. Därför är elevhälsoteamets personal ofta med på de övriga arbetslagens möten samt syns ute i skolans ordinarie verksamhet. Det är god stämning bland personalen och attityden präglas av ett stort kollegialt engagemang.

Lägg till länk till skolan. http://Kvarnbackaskolan, F–6 - Stockholms stad (grundskola.stockholm)

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete. Eftersom en stor del av skolans verksamhet är anpassad skola så sköter kurator också sociala utredningar (en av fyra utredningar som krävs för att skrivas in i anpassad skola). Erfarenhet av att skriva sociala utredningar är därför meriterande.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av plan mot kränkande behandling, handlingsplaner gällande droger och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer

Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av flera olika perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. 

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Eftersom det är mycket skrivande i rollen som skolkurator krävs det en väldokumenterad förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift. Ytterligare språk är också meriterande eftersom vi har en mångkulturell elev- och personalgrupp.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 14 augusti
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3322
Kontakt
  • Janne Lindelöw, 08-50845503
Publicerat 2023-05-23
Sista ansökningsdag 2023-06-06
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar