stadsutveckling-bla.png

Enhetschef till enheten för bostadsanpassning

Stadsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen, Enheten för bostadsanpassning

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret har ca 370 anställda och vi sitter centralt på Kungsholmen med ca tio minuters gångavstånd till Stockholms central. Förvaltningens verksamhet genomsyras av värdeorden professionell, lösningsorienterad, helhetssyn och arbetsglädje.

Arbetsplatsbeskrivning
På bygglovsavdelningen arbetar ca 100 medarbetare. Avdelningen har 5 geografiska enheter, en tillsynsenhet samt en enhet för bostadsanpassning. På enheten för bostadsanpassning arbetar 18 personer och uppdraget är att utreda och administrera främst bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som kan sökas av personer med funktionsnedsättning för att kunna bo kvar i sin bostad och leva ett självständigt liv. Verksamheten är lagstyrd och vi arbetar främst utifrån lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Enheten för bostadsanpassning handlägger drygt 6000 ärenden per år, vilket även inkluderar ansökningar om reparations- och återställningsbidrag.

Till enheten för bostadsanpassning söker vi nu en engagerad enhetschef. Du blir en del av en framåtsträvande, lösningsinriktad organisation där vi arbetar för att utveckla verksamheterna i linje med stadens vision och mål.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ingår du i bygglovsavdelningens ledningsgrupp och du bidrar till hela avdelningens verksamhet, utveckling och måluppfyllelse.  Som medlem i vår ledningsgrupp:

 • tar du ansvar för den egna verksamheten samtidigt som du agerar för hela stadens bästa
 • söker du dialog och olika perspektiv för att driva och utveckla verksamheten
 • har du regelbunden dialog med dina medarbetare om hur den egna verksamheten är en del av och bidrar till hela avdelningen och förvaltningen 

I ledningsgruppen arbetar enhetscheferna nära varandra med avdelningens respektive enheternas måluppfyllelse i fokus. Arbetet är både operativt och strategiskt.

I uppdraget som enhetschef har du ett verksamhetsansvar för din enhet, vilket innebär att du:

 • styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.
 • leder och fördelar arbetet inom enheten så att beslutade mål uppfylls
 • har personalansvar där bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling, lönesättning m.m. ingår
 • har ansvar för resultatuppföljning, kvalitetssäkring och rapportering av din enhet
 • bidrar till att utveckla enhetens arbete genom att coacha och leda medarbetarna till goda resultat i deras dagliga arbete
 • aktivt bidrar till medarbetarnas kompetensutveckling
 • ansvarar för kontakter med olika samverkanspartners

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

 • avslutad och godkänd kandidatexamen med inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
 • erfarenhet av arbete som chef med personalansvar

Det är meriterande om du har:

 • examen från högskola med samhällsvetenskaplig eller juridisk inriktning
 • utbildning inom förvaltningsrätt
 • erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
 • erfarenhet av myndighetsutövning
 • kunskap inom Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Kompetenser:

På stadsbyggnadskontoret arbetar vi utifrån Stockholms stads chefsprofil som består av fem kompetenser och utgör en plattform för vår syn på chefers ledarskap. Syftet med chefsprofilen är att skapa samsyn för att säkerställa kvalitet och effektivitet i verksamheten och en god arbetsmiljö.

Som chef och ledare på stadsbyggnadskontoret ser vi att du är självgående och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du förstår din roll som chef- och ledare och ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och i dina beslut. Ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande och du prioriterar, planerar och agerar därefter. När mål och förutsättningar ändrar sig, så anpassar du dig. Vidare är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbete och främjar nytänkande och mångfald.  Du har lätt för att engagera och motivera dina medarbetare och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling.  Du gör detta genom att kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Arbetet kräver en mycket god samarbetsförmåga och du relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt.

I denna rekrytering lägger vi särskilt stor vikt vid dessa kompetenser.

Vad vi erbjuder

På stadsbyggnadskontoret blir du en viktig del av en myndighet i förändring där vi alla är aktiva, tillgängliga och trovärdiga. Vi erbjuder dig en inspirerande och lärande arbetsplats där du får goda möjligheter att utvecklas och lära nytt.
Som medarbetare på stadsbyggnadskontoret kan vi bland annat erbjuda:

 • utvecklande och självständiga arbetsuppgifter
 • kompetenta och kreativa kollegor
 • regelbunden och relevant kompetensutveckling i den dagliga verksamheten i form av föreläsningar och seminarier
 • generösa flextidsramar
 • friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
 • övriga rabatter på olika aktivitetsmöjligheter

Övrigt

Tester och djupintervju kommer att tillämpas som ett steg i rekryteringsprocessen. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 39,5 h/v
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/300
Kontakt
 • Mikael Andersson Ståhl, Avdelningschef, 08-50827142
 • Susanne Henriz Melin, HR-konsult, 08-50827306
Facklig företrädare
 • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
 • Sofia Eriksson, SACO , 08-50827360
 • Gunnar Swahn, Vision, 08-50828202
Publicerat 2023-01-23
Sista ansökningsdag 2023-02-12
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar