stadsutveckling-gron.png

Stadsbyggnadskontoret söker stadsplanerare

Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, Planavdelningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret har ca 380 anställda och vi sitter centralt på Kungsholmen med ca tio minuters gångavstånd till Stockholms central. Förvaltningens verksamhet genomsyras av värdeorden professionell, lösningsorienterad, helhetssyn och arbetsglädje.

Arbetsplatsbeskrivning
Om planavdelningen
I detaljplanearbetet är det centralt att utgå från olika stadsdelars identitet och kvaliteter liksom att formulera tydliga arkitektoniska idéer utifrån platsers förutsättningar.

Planavdelningen har idag runt 90 kompetenta stadsplanerare som arbetar för att Stockholm ska växa utifrån stadens kvalitativa och kvantitativa mål. Vi vill nu bli fler för våra många spännande och komplexa uppdrag och hoppas att du vill bidra med din kompetens att leda detaljplanearbeten som skapar förutsättningar för morgondagens stadsbyggnadshistoria!

I planavdelningen ingår också enheten för strategi och utveckling som ansvarar för översiktsplanen och tematisk strategisk planering. Strategi- och utvecklingsenheten bistår med expertkunskap i detaljplanearbetet, där avvägningarna görs med planprojektets arkitektoniska idé i fokus.

Tillsammans är vi ca 130 motiverade kolleger som lär nytt av varandra varje dag. Vi har fokus på uppdrag, mål och arbetsglädje, som vi tror är avgörande för att nå ett gott resultat både vad gäller kvalitativ ny arkitektur och kvantitativa mål.

Arbetsbeskrivning
Som stadsplanerare på planavdelningen ansvarar du för ett flertal detaljplaner parallellt. Du behöver ha förmågan att leda flera processer och projekt samtidigt och att göra komplexa avvägningar där olika mål och intressen ska jämkas samman med planprojektets arkitektoniska idé.

Som stadsbyggnadskontorets ansvariga stadsplanerare säkerställer du detaljplanernas stadsvärdeskapande kvaliteter. I samråd med chef gör du erforderliga avvägningar och ställningstaganden som underlag för stadsbyggnadsnämndens beslut.

Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med Sveriges mest intressanta stadsutvecklingsprojekt där vi lär av varandra. Arbetet är organiserat i sju geografiska planenheter och detaljplaneprojekten samordnas i geografiska team för att uppnå en god helhet, effektivitet och utvinna synergier.

För att du ska trivas är det avgörande att du vill leda flera projekt samtidigt, har förmågan att avgränsa samt drivs av att arbeta målinriktat och samarbeta med andra. Du behöver vara utvecklingsorienterad och inspireras av att pröva nya arbetssätt för att vi som stadsbyggnadskontor ska leverera mot de politiska uppdrag vi får. Viktigt är också att du har helhetssyn och fokus på hur varje enskilt beslut passar in i en större bild.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Magister- eller masterexamen inom arkitektur, fysisk planering, landskapsarkitektur eller samhällsbyggnad.

 • God gestaltningsförmåga
 • God förmåga att göra kvalificerade avgränsningar, avvägningar och bedömningar utifrån projekts mål
 • God förmåga att på ett målstyrt, strukturerat och tidseffektivt sätt leda flera projekt samtidig
 • God förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt på svenska, både i tal och i skrift.
 • God förståelse för myndighetsrollen och att stadsbyggnadskontoret är en politiskt styrd organisation
 • Erfarenhet av detaljplanering på kommun är meriterande

Vi kommer att lägga stor vikt vid följande personliga egenskaper:

Du arbetar mot mål, fokuserar på resultat och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du kommer med nya idéer och tankar som kan omsättas i verksamheten. Du bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt.

Mål- och resultatorienterad
Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Är strukturerad och förändrar din inriktning när målen ändrar sig.

Samarbetsförmåga
Bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Bjuder in till dialog, lyssnar aktivt och anpassar kommunikationen utifrån rådande situation. Du är kommunikativ och delar på ett konstruktivt sätt med dig av dina erfarenheter till kollegor.

Kreativ
Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.

Helhetssyn
Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Utöver ovan behöver du drivas av att åstadkomma en väl planerad, tät och hållbar stad som bidrar till Stockholms bostadsförsörjning. Du motiveras av att planförslagen ska utvecklas utifrån stadens styrdokument och planeringsunderlag samt att de uppnår sin arkitektoniska idé och bidrar med stadsvärdeskapande kvaliteter. Avgörande är också att du uppskattar en arbetsmiljö där du behöver vara självgående och lösa många komplexa frågor parallellt i ett högt tempo.

Skulle du trivas i detta sammanhang och stärka oss med din kreativitet och kompetens? Vill du vara med och skapa Stockholms stadsbyggnadshistoria? Varmt välkommen med din ansökan till rollen som stadsplanerare hos oss! I ditt brev ser vi fram mot att läsa om dina framgångsfaktorer för att arbeta målstyrt, hur du skapar ett gott arbetsklimat i dina projekt och om goda exempel på din problemlösningsförmåga.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad 39,5
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/5228
Kontakt
 • Karin Stenqvist, Enhetschef , 08-50827419
 • Louise Heimler, Enhetschef , 08-50827368
 • Maria Sahlstrand, Enhetschef , 08-50827325
 • Anna Kalzén, HR-konsult, 08-50827493
Facklig företrädare
 • Sofia Eriksson, SACO, 08-50827360
 • Gunnar Swahn, Vision , 08-50828202
Publicerat 2022-08-15
Sista ansökningsdag 2022-09-11
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här