skola-lila.png

Rektor till Nybohovsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam, du har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm.


Om skolan

Nybohovsskolan är en F-6 skola med ca 210 elever och 35 medarbetare som ligger i en växande del av Liljeholmen omringad av skog. På gångavstånd finns sjön Trekanten och Vinterviken – en perfekt plats för både undervisning och friluftsaktiviteter. Skolan arbetar efter ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och har tio klasser och sex arbetslag. Alla elever har tillgång till Ipads och bärbara datorer. Skolbiblioteket är under uppbyggnad med böcker och utrustning för lärande och medie- och informationsteknik. Skolledningen består av rektor, biträdande rektor och en administrativ chef.

 

Läs mer om skolan här:  Nybohovsskolan

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag är att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Vidare ansvarar du för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.  I din roll som rektor har du har ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar.

 

Utöver grunduppdraget ska du fokusera på arbetet med skolkultur och kommunikation samt arbeta relationellt. Du ska fortsätta att stärka och vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet samt upprätthålla de goda resultat som skolan åstadkommit de senaste åren. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

 

Ditt ledarskap

Nybohovsskolan söker en synlig rektor som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som rektor är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Du främjar nytänkande och mångfald samt engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och du utvecklar ditt eget ledarskap. Vi söker dig som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Som ledare visar du tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt långt ner i organisationen. Du visar intresse för ditt arbetsområde och har förmågan att omsätta den energin till handlingskraft. Du har ett engagemang som visar sig i arbetet och som sprider sig till andra. Vi söker en rektor som strukturerar och systematiserar verksamheten för ett organisatoriskt lärande. Du är lyhörd inför andra människors känslouttryck har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.

 

Utbildning

Du har en högskole-/universitetsexamen med pedagogisk inriktning mot grundskollärare och har genomfört Rektorsprogrammet.

 

Erfarenhet

Du har skolledarerfarenhet från grundskolan och erfarenhet av strukturerat utvecklingsarbete.

 

Kunskap

Du är väl förtrogen med LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har god insyn i hela skolans organisation och kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund och är väl förtrogen med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Du har god IT-kunskap samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Meriterande är kunskap om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt tillgängliga lärmiljöer.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

 

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Liljeholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/294
Kontakt
  • Deidre Cronin Olsson, grundskolechef, 08-50847355
  • Bodil Torelm, chefsrekryterare, 08-50833775
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledare, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
  • Klara Frohm, Sveriges Lärare, 076-1233937
Publicerat 2023-01-17
Sista ansökningsdag 2023-01-31
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här