socialtjanst-orange.png

Pedagog till Skärholmens öppna förskolor

Skärholmen SDF, Enheten Öppen verksamhet och Rådgivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!

Arbetsplatsbeskrivning

Enheten Öppen verksamhet och Rådgivning samlar stadsdelsförvaltningens förebyggande och främjande verksamheter för barn, unga och deras familjer. Inom enheten ryms ungdomsmottagning, föräldrarådgivning, skolsociala insatser, fältassistenter, öppen förskola, introduktionsförskola samt de öppna fritidsverksamheterna parklekar och fritidsgårdar.  

Enhetens samlade vision är mer goda och jämlika livschanser för fler barn och unga.

De effekter vi vill uppnå genom vårt arbete är:

 • Fler barn och unga har en god skolgång och klarar grundskolan med gymnasiebehörighet
 • Fler barn och unga har en trygg hemmiljö med föräldrar som är trygga i sin föräldraroll
 • Fler barn och unga har tillgång till en fritid som möter barnets behov för en fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling
 • Fler barn och unga har tillgång till bästa möjliga hälsa och välmående

Enhetens vision och effektmål svarar direkt mot rättigheter som varje barn har i enlighet med barnkonventionen, inkorporerad i svensk lag sedan januari 2020.

Skärholmens Öppna förskolor innefattar idag stadsdelens fyra öppna förskolor i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg, den senare även introduktionsförskola. Genom en hög pedagogisk kvalitet erbjuder våra öppna förskolor besökande barn och föräldrar en utvecklande och trygg miljö för barn 0-5 år och deras vuxna. Verksamheterna erbjuder en god förberedelse inför förskolestart. Verksamheterna utgör viktiga kontaktytor mellan föräldrar och barn som i sig skapar ökad områdestillit och därmed trygghet i stadsdelsområdet. Våra pedagoger erbjuder generella föräldrastödsprogram, pilotprojektet ABC 0-2 år samt ABC 3-11 år i nära samverkan med förvaltningens föräldrarådgivning.

Verksamheterna utgör tillsammans med enhetens föräldrarådgivning och de externa samverkansparterna BVC och BMM en nyckelfunktion för ett väl fungerande stärkt tidigt stöd i samverkan.

Arbetsbeskrivning

Att arbeta i en öppen förskola innebär många nya möten. Verksamheten är en populär mötesplats för stadsdelsområdets barn 0-5 år deras vuxna. I ditt arbete ingår att skapa och utveckla en pedagogisk och utvecklande miljö för barnen samtidigt som du verkar för att stödja barnets föräldrar i sin föräldraroll och att stärka nätverket runt barnen och deras föräldrar. 

Som förskollärare i öppen verksamhet behöver du kunna använda dina pedagogiska verktyg på en ny arena, du behöver vara kreativ och lösningsfokuserad. Att kunna arbeta efter struktur men också vara flexibel efter besökarnas behov är viktigt. Du ska ha goda kunskaper om barns utveckling och anknytningsteorier. Språkutveckling är central i öppna förskolan.

Sång, rörelse, musik, bild och form är olika sätt som används för att utveckla det verbala språket. Det är en förutsättning att du har kompetens och erfarenhet inom dessa områden, med tonvikt på sång och musik. Du ska utgå från ett salutogent förhållningssätt med tillit till människors förmågor.

Kvalifikationer

Du har:

 • Minst två års yrkesutbildning inom kulturellt, socialt eller pedagogiskt arbete
 • Gedigen praktisk erfarenhet av pedagogiskt och/eller socialt arbete med barn och deras vuxna 
 • God musikalisk förmåga - sångsamlingarna är en avgörande del i den öppna förskolans verksamhet

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet av föräldrastödsprogram och samverkan inom familjecentral
 • Tidigare erfarenhet av öppen verksamhet eller ideell verksamhet för målgruppen barn 0-5 år och deras vuxna

Vi kommer lägga stor vikt vid följande kompetenser: du är trygg och stabil i dig själv och din professionella roll i mötet med barn och deras vuxna. Du har ett stort engagemang, väl medveten om att du med din kompetens och fulla närvaro kan skapa förutsättningarna för mer jämlika livschanser för fler barn. Du kan arbeta prestigelöst och öppensinnat i en arbetsgrupp där olikheter berikar och inspirerar.

Övrigt

Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: http://jobba.stockholm/

https://www.linkedin.com/company/stockholmsstad/

Mångfald berikar och stärker oss som kollegium. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Skärholmens stadsdelsområde
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/5935
Kontakt
 • Moa Lindunger, tf enhetschef, 08 508 24 089
 • Lisa Mannberg, verksamhetsutvecklare, 08 508 247 94
Facklig företrädare
 • Irina Ben Bekhti, Vision, 08-508 24 263, vision.skarholmen@stockholm.se
 • Lisa Nilsson, SSR, 08-508 24 535
 • Anna-Carin Hill, Kommunal, 08-508 48 810
 • Irma Ortega, SACO, 08-508 244 24
Publicerat 2021-10-15
Sista ansökningsdag 2021-10-29
Utbildningskrav Yrkeshögskola

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan