socialtjanst-bla.png

Skolsocionom

Skärholmen SDF, Enheten Öppen verksamhet och Rådgivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!

Arbetsplatsbeskrivning

Enheten Öppen verksamhet och Rådgivning samlar stadsdelsförvaltningens förebyggande och främjande verksamheter för barn, unga och deras familjer. Inom enheten ryms ungdomsmottagning, föräldrarådgivning, skolsociala insatser, fältassistenter, öppen förskola, introduktionsförskola samt den öppna fritidsverksamheten parklekar. Förvaltningen står också inför ett återtagande av den öppna fritidsverksamheten fritidsgårdar som idag drivs på entreprenad.

Enhetens samlade vision är mer goda och jämlika livschanser för fler barn och unga.
De effekter vi vill uppnå genom vårt arbete är:

 • Fler barn och unga har en god skolgång och klarar grundskolan med gymnasiebehörighet
 • Fler barn och unga har en trygg hemmiljö med föräldrar som är trygga i sin föräldraroll
 • Fler barn och unga har tillgång till en fritid som möter barnets behov för en fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling
 • Fler barn och unga har tillgång till bästa möjliga hälsa och välmående

Enhetens vision och effektmål svarar direkt mot rättigheter som varje barn har i enlighet med barnkonventionen, inkorporerad i svensk lag sedan januari 2020.

Verksamhetsområdet skolsociala insatser är under utveckling och högt prioriterat inom enheten. Arbetet bedrivs idag inom ramen för stadens arbetsmodell för skolsociala team med målgruppen åk4-9 samt genom ett ESF-projekt med huvudsyfte att främja ökade insatser för samverkan och stöd till elever i årskurs 8 och 9 med upprepad eller längre skolfrånvaro. 

Forskning visar att när barn och unga kan tillgodogöra sig sin grundskoleutbildning och gå ut grundskolan med fullständiga betyg ökar det chansen till vidare utbildning och etablering på arbetsmarknaden. En lyckad skolgång skyddar mot psykisk ohälsa längre fram i livet och mot olika former av sociala problem, som till exempel kriminalitet, missbruk och utanförskap. Det är därför av yttersta vikt att främja skolnärvaro och stötta elever med upprepad eller långvarig frånvaro för att öka deras chanser till ett fungerande framtida liv med arbete och god hälsa. Upprepad eller längre frånvaro innebär att elever inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd, vilket är ett allvarligt samhällsproblem och strider mot barnets rätt till utbildning enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

Arbetsbeskrivning

Skolsocionomens uppdrag är att arbeta med elever med upprepad eller långvarig skolfrånvaro. Insatserna ska leda till ökad skolnärvaro och ökad måluppfyllelse så att eleverna blir behöriga att söka gymnasiestudier. Detta sker i nära samverkan med våra kollegor på skolornas elevhälsoteam och i lärarlagen. Vidare syftar arbetet till att vidareutveckla framgångsrika samverkansmetoder och strukturer för ett gott socialt förebyggande arbete där skola och stadsdelsförvaltning samarbetar.

Uppdraget är att bedriva motiverande och socialt förändringsarbete med enskilda elever samt att bidra till ett smidigt och välfungerande samarbete mellan skolan och socialtjänsten. För medarbetarna i teamet innebär det att identifiera vad som är hinder för en fungerande skolgång och vara behjälpliga i att undanröja hindren. Det innebär också att erbjuda psykosocialt stöd i olika former. En del är att vara en vuxen som finns tillgänglig för att hjälpa till med allt från att hantera påfrestande känslor och situationer, både inom eleven och i relation till personer i elevens direkta omgivning till att eleven ska komma till rätt plats i rätt tid och med rätt material. En annan del är att stötta en konstruktiv kommunikation inom familjen och vägleda föräldrar så att de kan vara ett stöd för sitt barn när det gäller skolgången. Att vara behjälplig med att samordna det stöd som eleven får både på skolan och hos eventuell annan huvudman är också en del av uppdraget. Vid behov kan det även bli aktuellt att initiera nya kontakter.

Kvalifikationer

Du har:

 • En socionomutbildning
 • Gedigen erfarenhet från socialtjänsten mottag/utredning och/eller öppenvård med målgrupp barn och unga
 • Erfarenhet av arbete på skola, med fördel inom elevhälsoteam

Meriterande:

 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med aktörer som skola, socialtjänst, polis och civilsamhälle .
 • Erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling

Du är trygg och stabil i dig själv och din professionella roll i mötet med barn, unga och deras vuxna. Du kan med trygghet och tydlighet driva processer i samverkan med fler olika aktörer. Du har ett stort engagemang och förmåga vad gäller barn och ungas behov för lika möjligheter till liv och utveckling. Du arbetar prestigelöst och öppensinnat i din arbetsgrupp. 

Övrigt

Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: http://jobba.stockholm/

https://www.linkedin.com/company/stockholmsstad/

Mångfald berikar och stärker oss som kollegium. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Skärholmens stadsdelsområde
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/5245
Kontakt
 • Moa Lindunger, 08 508 24 089
Facklig företrädare
 • Irina Ben Bekhti, Vision, 08-508 24 263, vision.skarholmen@stockholm.se
 • Lisa Nilsson, SSR, 08-508 24 535
Publicerat 2021-09-12
Sista ansökningsdag 2021-09-26
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan