Förskollärare till Hammarbyhöjdens och Björkhagens förskolor

Stockholms Stad, Skarpnäck SDF, Förskolan, Hammarby/Björkhagen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.

Arbetsplatsbeskrivning

Hammarbyhöjdens och Björkhagens förskolor är en enhet med sex förskolor och 19 arbetslag. Vi är tillsammans ca 350 barn, 70 medarbetare samt ledning bestående av rektor, två biträdande rektorer, 3 pedagogiska ledare och en administrativ assistent.

Alla förskolor gränsar till skog och natur som vi flitigt besöker tillsammans med barnen i olika projekt.
På våra gårdar erbjuder vi många stationer som inbjuder barn till olika sorters skapande, bygg/
konstruktion, odlande och som lockar till lek. Vi har egna kockar som lagar vår goda mat från grunden
med till stor del ekologiska råvaror.

I hela vår stadsdel finns en lång erfarenhet av utforskande och projekterande arbetssätt tillsammans med kompetenta barn och kollegor. Vår utbildning präglas av värme och tydlighet i vårt gemensamma pedagogiska uppdrag där alla bidrar genom att ta ansvar och leda utveckling av vårt arbete. Vi ser barnen som huvudpersoner i sina egna liv och barn hos oss kan påverka redan som små. Genom att vara tillsammans med kamrater i olika lärprocesser lär sig barn att uppskatta och ta vara på andra och deras idéer. Mångfald och olikhet skapar kreativitet och utveckling. Vi tänker att lärande sker genom glädje, vänskap, fantasi, humor och lekfullhet tillsammans med andra. Enheten präglas av ett generöst och vänligt klimat samt öppenhet mellan förskolorna.

Vi har under flera år arbetat med ett gemensamt projekt kallat ODLA VÄXA MAT. Projektet lever och är nu en naturlig del av vår utbildning i vårt arbete kring ”Hållbar framtid”. Vi är inne i ett spännande
utvecklingsarbete där vi för att lyckas i vår måluppfyllelse har regelbunden kompetensutveckling. Alla
förskollärare har schemalagd utvecklingstid och gemensam reflektions- och planeringstid arbetslagsvis varje vecka.

Alla nyanställda deltar i pedagogisk introduktionsutbildning under första terminen. Arbetslagen får
handledning med stödenhetens specialpedagoger då behov finns. Fortbildning drivs av pedagogiska
ledare som även driver våra gemensamma nätverk där både ledning och medarbetare deltar.
I Hammarbyhöjdens och Björkhagens förskolor utvecklar vi ett arbetssätt och en miljö, där alla barn är inkluderade på lika villkor, med likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna. Varje barn har rätt att bli bemött med respekt och få inflytande i sin vardag på förskolan.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare är du pedagogiskt ansvarig i ditt arbetslag där du leder, planerar, följer upp, utvärderar, utför och utvecklar det gemensamma arbetet med barnen. Till stöd i arbetet kommer du, förutom erfarna och hjälpsamma kollegor, ha en närvarande chef och administratör som avlastar förskolorna med diverse arbetsuppgifter samt tre pedagogiska ledare med olika funktioner; 2 ateljéristor varav en även är genuspedagog samt en dramapedagog.
Du som förskollärare har 4 timmar enskilt arbetsplatsförlagd utvecklingstid/vecka i schemat. Utöver det har du tillsammans med arbetslaget reflektions- och arbetslagstid varje vecka. Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla och fördjupa ett utforskande arbetssätt och kan vara en drivande deltagare i förskolans projekt och barns lärprocesser. Du ser den pedagogiska miljön som föränderlig och som ett stöd för barnens kreativitet och lekfulla lärande. Du arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap och leder samtal och reflektion, även där barn deltar, i syfte att utveckla innehållet i förskolan. Du utvecklar mångfald av estetiska språk där det digitala uttryckssättet är en del av arbetet. Du deltar även aktivt med familjernas möjlighet till reellt inflytande.

Kvalifikationer

Krav att du är utbildad legitimerad förskollärare eller blir legitimerad under vårterminen 2023.
-Det är meriterande att du har ett starkt intresse av ett utforskande arbetssätt i processer med pedagogisk dokumentation som verktyg.
-Du är nyfiken på barns tankar och värnar om de demokratiska värdena.
-Som person är du målmedveten och tycker att det är roligt med utvecklingsarbete.
-Du tar egna initiativ utan att förlora helhetssynen på verksamheten.
- Du har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl kollegor, barn och vårdnadshavare.
-Du är tydlig i din kommunikation och har förmågan att kombinera teori och praktik i ditt vardagliga
arbete.

Arbetslivserfarenhet är meriterande och extra bra om du har kunskap om hur vi Reggio Emilia-pedagogiken tar sig uttryck i vårt arbetssätt här i Hammarby/Björkhagens förskoleenhet.Övrigt

Som anställd har du tillgång till motionslokal i stadsdelen och du erbjuds även att köpa träningskort till Stockholms stads simhallar med gym och träningsanläggningar eller friskvårdsbidrag som subvention för annan träning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Under 2023
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40,00/40,00
Ort Skarpnäck
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/8247
Kontakt
  • Hanna Wåhlin, biträdande rektor, 08-50815163
Facklig företrädare
  • Camilla Johansson, Lärarförbundet, 08-50815811
Publicerat 2022-11-29
Sista ansökningsdag 2022-12-13

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar