Förskollärare till Hammarbyhöjdens och Björkhagens förskolor

Stockholms Stad, Skarpnäck SDF, Förskolan, Hammarby/Björkhagen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.

Arbetsplatsbeskrivning

Hammarbyhöjdens och Björkhagens förskolor är en enhet med sex förskolor och 19 arbetslag. Vi är tillsammans ca 350 barn, 70 medarbetare samt ledning bestående av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ assistent.

Alla förskolor gränsar till skog och natur som vi flitigt besöker tillsammans med barnen i olika projekt. På våra gårdar erbjuder vi många stationer som inbjuder barn till olika sorters skapande, bygg/konstruktion, odlande och som lockar till lek. Vi har egna kockar som lagar vår goda mat från grunden med till stor del ekologiska råvaror.

I Skarpnäcks stadsdel finns en lång erfarenhet av utforskande och projekterande arbetssätt tillsammans med kompetenta barn och kollegor där vi ser inspiration från Reggio Emilia-filosofin som en grundsten. Vår utbildning präglas av värme och tydlighet i vårt gemensamma pedagogiska uppdrag där alla bidrar genom att ta ansvar och leda utveckling av vårt arbete. Vi ser barnen som huvudpersoner i sina egna liv och barn hos oss kan påverka redan som små. Genom att vara tillsammans med kamrater, med aktiva och närvarande vuxna,  i olika lärprocesser lär sig barn att uppskatta och ta vara på andra och deras idéer. Mångfald och olikhet skapar kreativitet och utveckling. Vi tänker att lärande sker genom glädje, vänskap, fantasi, humor och lekfullhet tillsammans med andra. På våra förskolor vi ett arbetssätt och en lärmiljö, som bidrar till att alla barn är inkluderade på lika villkor. Varje barn har rätt att bli bemött med respekt utifrån sina behov och få inflytande i sin vardag på förskolan. Vi ser att delaktighet, inflytande och förhandling är viktiga pusselbitar för att skapa hållbara relationer och en trygg förskola för alla barn.

Under din första termin hos oss deltar du i pedagogisk introduktionsutbildning. Fortbildning i enheten sker via olika forum såsom APT, utvecklingsdagar, nätverk och workshops. Stadsdelen satsar även på att fortbilda genom olika utbildningar.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare är du pedagogiskt ansvarig i ditt arbetslag där du leder, planerar, följer upp, utvärderar, utför och utvecklar det gemensamma arbetet med barnen utifrån de stöddokument och ramar som finns.

I arbetet som förskollärare kommer du, förutom att ha erfarna och hjälpsamma kollegor, ha en närvarande chef som stöd i det pedagogiska arbetet, i utvecklandet av de pedagogiska lärmiljöerna och som du kan bolla frågor och tankar med. Det finns även en administratör som avlastar förskolorna med diverse arbetsuppgifter.

Du som förskollärare har fyra timmar enskild arbetsplatsförlagd utvecklingstid/vecka i schemat. Tre av fyra timmar ligger shcemalagda på tisdagar kl. 15.00 – 18.00. Utöver det har du tillsammans med arbetslaget reflektions- och arbetslagstid varje vecka.

Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla och fördjupa ett utforskande, processinriktat arbetssätt och kan vara en drivande deltagare i förskolans och barns lärprocesser. Du ser den pedagogiska miljön som en viktig del vad barnen har rätt till och ser vikten av det estetiska och tydliga i en lärmiljö.

Du arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap för lärande och undervisning och för att följa barnens processer. Du leder samtal och reflektion, även där barn deltar, i syfte att utveckla innehållet i processarbetet och undervisningen men även miljöerna i förskolan.

Du utvecklar mångfald av estetiska språk där det digitala uttryckssättet är en del av arbetet. Du deltar även aktivt med familjernas möjlighet till reellt inflytande.

Kvalifikationer

  • Krav att du är utbildad legitimerad förskollärare eller blir legitimerad under höstterminen2023.
  • Det är meriterande att du har ett starkt intresse av ett utforskande arbetssätt i processer med pedagogisk dokumentation som verktyg.
  • Du är nyfiken på barns tankar och värnar om de demokratiska värdena.
  • Som person är du målmedveten och tycker att det är roligt med utvecklingsarbete.
  • Du tar egna initiativ utan att förlora helhetssynen på verksamheten.
  • Du har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med såväl kollegor, barn och vårdnadshavare.
  • Du är tydlig i din kommunikation och har förmågan att kombinera teori och praktik i ditt vardagliga arbete.

Arbetslivserfarenhet är meriterande och extra bra om du har kunskap om hur vi Reggio Emilia-pedagogiken tar sig uttryck i vårt arbetssätt här i Hammarby/Björkhagens förskoleenhet.


Övrigt

Som månadsanställd har du möjlighet till semesterväxling och friskvårdstimme alternativt friskvårdspeng. Du erbjuds att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar. Därutöver har du som anställd i Stockholms stad för närvarande rabatt på ett flertal andra gym och träningsanläggningar.

All fastanställd personal har tillgång till en egen iPad samt arbetskläder för både inom- och utomhusbruk.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40,00/40,00
Ort Skarpnäck
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/5409
Kontakt
  • Hanna Wåhlin, bitr. rektor, 08-50815163
  • Sophia Björk, bitr. rektor, 08-50815258
Facklig företrädare
  • Josefin Andersson, Lärarförbundet, 076-1215811
Publicerat 2023-09-18
Sista ansökningsdag 2023-10-02

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar