skola-lila.png

Rektor till Skarpatorpsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam, du har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm.


Om skolan

Skarpatorpsskolan är en F-9-skola, med grundsärskola, i ett flerspråkigt område som består av totalt 560 elever och 107 medarbetare. Skolan är lokaliserad på tre adresser och ligger naturnära och har ett gott renommé i närområdet. Skolan har en hög pedagogtäthet och arbetar medvetet med språkutvecklande arbetssätt och det kollegiala lärandet. Skolans ledningsgrupp består av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef.

 

Läs mer här om Skarpatorpsskolan

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag är att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Vidare ansvarar du för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.  I din roll som rektor har du har ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar.

 

Ditt uppdrag, utöver det generella rektorsuppdraget, blir att lyfta kunskapsresultaten och att ytterligare stärka det systematiska kvalitetsarbetet samt att skapa samsyn och samhörighet i hela skolan.

 

Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

 

Ditt ledarskap

Skarpatorpsskolan söker en rektor som ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Vi söker en ledare som arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som rektor är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Du främjar nytänkande och mångfald samt engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och du utvecklar ditt eget ledarskap. Vi söker dig som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är tydliga för alla berörda parter. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål samt samordnar grupper och blir en referenspunkt. Du har en förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är en ledare som gör korrekta avvägningar och prioriteringar, väger samman komplex information med olika typer av hänsynstagande och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Vi söker en rektor som tänker strategiskt, har ett brett perspektiv på frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar sina handlingar efter detta. Som ledare arbetar du coachande och utvecklar dina medarbetare genom att skapa möjligheter och planera handling.

 

Utbildning

Du är har en pedagogisk högskoleutbildning och har genomfört Rektorsprogrammet. Meriterande är Fortbildning för rektorer eller andra ledarskapsutbildningar.

 

Erfarenhet

Du har rektorserfarenhet från grundskola samt erfarenhet av att leda och organisera elevhälsoarbete och fritidsverksamhet. Meriterande är erfarenhet av grundsärskola, skolledarerfarenhet från Stockholms stad samt erfarenhet av flerspråkig skola.

 

Kunskap

Du är väl förtrogen med LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har god insyn i hela skolans organisation och kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund och är väl förtrogen med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Meriterande är fördjupad kunskap om ekonomistyrning.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

 

Välkommen med din ansökan!

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Skarpnäck
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/6923
Kontakt
  • Peter Bragner, grundskolechef, 08-50833157
  • Bodil Torelm, chefsrekryterare, 08-50833775
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledarförbund, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, LR, 07-1215706
Publicerat 2022-10-07
Sista ansökningsdag 2022-10-23
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar