Specialpedagog till Skarpatorpsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 3, Skarpatorpsskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

Vi söker en specialpedagog med drivkraft och dokumenterade ledarkvalifikationer. Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam tillsammans med två andra specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, biträdande rektorer och rektor.

Skarpatorpsskolan ligger i stadsdelen Skarpnäck och har ca 560 elever 100 medarbetare. Skarpnäck är byggt på 1980-talet och består mestadels av flerbostadshus och radhus. Skolan ligger mitt i området och har nära till naturen.

Skolan är uppdelad på tre byggnader, en för lågstadiet, en för mellan- och högstadiet och en för anpassad grundskola.
Skarpatorpsskolan ligger i nära intill tunnelbanestationen Skarpnäck och har flera busslinjer från olika delar i Stockholm. Det är enkelt att ta sig till skolan.

Arbetsuppgifter

 • Observerar, kartlägger och planerar insatser för enskilda elever, grupper och klasser
 • Handleder/ger konsultation till pedagogisk personal kring gynnsamma fysiska lärmiljöer, extra anpassningar i undervisningen, ger stöd i det pedagogiska arbetet utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 • Kartlägger hinder och framgångsfaktorer i lärandemiljön
 • Förser elever med alternativa pedagogiska verktyg för de elever som behöver
 • Bidrar i arbetet till att skapa generella och praktiska anpassningar i lärmiljön på individ- och gruppnivå
 • Ger stöd i upprättande och utvärderingar av handlingsplaner/extra anpassningar och pedagogiska kartläggningar
 • Skriver och utvärderar åtgärdsprogram utifrån rektorsbeslut
 • Övervakar elevernas måluppfyllelse och insatserna gjorda för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
 • Samordnar pedagogiska insatser för eleverna som är i behov av särskilt stöd
 • Tar del av externa utredningar och samordnar insatser på skolan
 • Organiserar och genomför elevhälsomöten med arbetslag, enskilda lärare, vårdnadshavare och externa aktörer
 • Ansvarar för information till pedagogisk personal vid överlämningar
 • Upprättar ansökan om verksamhetsstöd
 • Ger särskilt stöd och undervisar elever i behov av särskilt stöd enskilt och i särskilda undervisningsgrupper utifrån undervisande lärares ämneshandlingsplaner.
  Förser elever med alternativa pedagogiska verktyg för de elever som behöver
 • Samverkar med undervisande lärare gällande elever som får särskilt stöd av speciallärare. Samverkan sker efter behov och på beslut av EHT
 • Bidrar med kunskap om olika alternativa kompensatoriska verktyg för elevers lärande och utveckling samt om generella och praktiska anpassningar i lärmiljön på individ- och gruppnivå på lärar- och ämneskonferenser

Kvalifikationer

Lärarlegitimation och behörighet i flera ämnen, extra meriterande med behörighet i matematik och i no ämnena.
Specialpedagogexamen

Du ska ha kvalifikationer som visar förmåga att:

Ta ansvar för och har insikt om elevernas resultat, dvs är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.

Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.

Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.

Följa upp, bedöma, kommunicera och dokumentera elevens kunskapsutveckling och därigenom stödja eleven till ett alltmer medvetet lärande.

Se det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.

Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Ha förmåga att skapa engagemang, delaktighet och ta tillvara på medarbetarnas kunskaper och kompetenser för att bidra till att utveckla främjande och förebyggande elevhälsoarbete som säkerställer elevernas lärande och trygghet

Ha en mycket god kommunikativ förmåga, flexibel samt har en mycket god förmåga att skapa relationer med elever, medarbetare, vårdnadshavare och andra externa aktörer

Kommunicera utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv och är respektfull i varje möte med elever, kollegor och föräldrar. Etiskt och ett demokratisk värdegrund ska grunda ditt ledarskap

Ha en mycket god kommunikativ förmåga, flexibel samt har en mycket god förmåga att skapa relationer med elever, medarbetare, vårdnadshavare och andra externa aktörer

Välkommen in med din ansökan

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-08 eller enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Skarpnäck
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6686
Kontakt
 • Marion Sarmiento, rektor, marion.sarmiento.aguilera@edu.stockholm.se
Facklig företrädare
 • Jenny Jansson, Sveriges lärare, jenny.m.jansson@edu.stockholm.se
 • Christer Bertis, Sveriges lärare, christer.bertils@edu.stockholm.se
Publicerat 2023-11-20
Sista ansökningsdag 2023-12-10

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar