Kurator till Södermalmsskolan Stockholms stad

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 8

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Om oss

Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola från förskoleklass upp till åk 9 vid Mariatorget på Södermalm. Skolan har 890 elever och 135 medarbetare. Elevernas upplevelse av trygghet och trivsel är generellt god och kunskapsresultaten likaså. Vi har en tydlig och förutsägbar organisation som vi vill fortsätta utveckla.
Södermalmsskolan är en populär skola med elever och vuxna som trivs!

Vi söker nu en samarbetsbenägen och relationellt inriktad skolkurator. Tjänsten är ett vikariat under tiden som ordinarie kurator är föräldraledig. Vikariatet pågår läsåret 2024/25 med start i augusti 2024 och har en tjänstgöringsgrad på 80 %.

Här kan du läsa mer om oss:
https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/sodermalmsskolan-f-9/

https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/anpassad-grundskola/sodermalmsskolans-grundsarskola-1-9/

Din roll på skolan

Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Specifika delar i innehållet:

-Delta och bidra med den psykosociala kompetensen i skolans elevhälsa.
-Ge konsultation och handledning till pedagogisk personal i skolan
-Ge stöd till elever och vårdnadshavare och/eller hjälpa dem vidare till extern hjälp.
-Göra social bedömning för elever i anpassad grundskola inför mottagande i anpassad grundskola samt inför ansökan till anpassad gymnasieskola.
-Delta i utvecklingsgruppen problematisk skolfrånvaro och där ha en ansvarsfunktion vad gäller administrering och analys av elevfrånvaro.

-Vara en av de som leder och samordnar skolans trygghetsarbete.

-Samverka med andra skolor, fältassistenter, socialtjänst, polis med flera i vårt område.

Vi kommer under läsåret som kommer att inventera och utveckla vårt arbete med Läroplanens kapitel 1 och 2, till exempel området Sexualitet, samtycke och relationer. Här kommer du att ha en viktig roll tillsammans med andra medarbetare.

Elevhälsan håller på att utveckla kvalitetsarbetet, vad gäller att göra uppföljning och utvärderingar av relevanta områden under läsåret. I det ingår även att vi avsätter tillräcklig tid för analys, vid rätt tidpunkt.

Målet är alltid att kunna göra föreslå och genomföra rätt förebyggande och främjande arbete, utifrån analys av vår verksamhet.

Din kompetens och erfarenhet

Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom skola eller inom socialtjänsten.
Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor.

Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som kurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument.

Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Till sist

Vi hoppas att du känner att du vill tillhöra det vi beskriver. Vi är stolta över vår skola och våra fina elever men vill också gärna ta del av dina idéer och tankar.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi kommer att läsa ansökningar löpande under rekryteringsperioden. 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde augusti 2024
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Södermalm, Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/1906
Kontakt
  • Kalle Enström, 08-50840951
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-04-19
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar