Vikariat lärare i fritidshem/fritidspedagog

Stockholms Stad, Solhemsskolan/Solhemsängens skola

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Solhemsskolan ligger i Spånga med ca 10 min promenad till skolan från Spånga centrum. Till oss tar du dig lätt med hjälp av pendeltåg från bland annat T-centralen. Spånga centrum har flera valbara busslinjer till vårt närområde. På vår 4-parallelliga F-6 skola går det drygt 745 elever och vår personal består i dag av 100 medarbetare.


Arbetsbeskrivning

Solhemsskolan söker en legitimerad grundlärare mot fritidshem/fritidspedagog.
Vi söker dig som har ett engagerat intresse för fritidshemspedagogik och lärande där du utifrån elevernas intresse och behov utformar en meningsfull, tillgänglig och inspirerande undervisning.
Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen i fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du har ansvar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.
Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Det sker både i klass och under fritidshemstid. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar del av ditt uppdrag och arbete. Allt vårt pedagogiska utvecklingsarbete är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du ska verka för att utmana eleverna vidare och inspirera till nya kunskaper och intressen. Du har nya idéer, ett intresse för skapande arbete, entreprenörskap, lek och fysiska aktiviteter inom ramen för hela skoldagen.
Du verkar för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om fritidshemmets uppdrag och är väl bekant med fritidshemmets läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.
 
 
Kvalifikationer

Högskoleutbildning lärare med inriktning mot fritidshem. Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att ge eleverna möjlighet att utveckla elevernas kreativitet, nyfikenhet och tilltro till den egna förmågan samt förståelse för olika sätt att tänka och vara.
• Kan erbjuda eleverna ett lekfullt lärande som utmärks av en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
• Har erfarenhet av att arbeta för att verksamheten utgår från ett vetenskapligt arbetssätt i vardagen.
• Har erfarenhet av en verksamhet som ger eleven utveckla elevernas idéer, förmåga att lösa problem och förmåga att omsätta idéerna i handling.
• Kan genomföra utvecklingssamtal där elevernas lärande och utveckling diskuteras.
• Har erfarenhet av att ge eleven förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang, på olika sätt och för skilda syften.
• Har erfarenhet av undervisning där eleven får utveckla sin rörelseförmåga genom fysiska aktiviteter i olika miljöer och därigenom fått uppleva rörelseglädje samt hur denna kan påverka hälsan.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Spånga
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/5475
Kontakt
  • Therese Rönning
Publicerat 2022-08-08
Sista ansökningsdag 2022-09-02
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här