socialtjanst-lila.png

Två forskarutbildningsplatser för lärare i Stockholms stad

Utbildningsförvaltningen, Avd för utveckling och samordning, FoU

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med cirka 16 000 anställda. Förvaltningen ansvarar bland annat för drift och utveckling av kommunens drygt 140 grundskolor och omkring 30 gymnasieskolor samt hanterar stadsgemensamma frågor inom förskolan i samverkan med stadsdelsnämnderna.

Arbetsbeskrivning:

Forskarutbildade lärare är en viktig del i arbetet för en skola på vetenskaplig grund. Som ett led i utbildningsförvaltningens FoU-strategi kommer utbildningsförvaltningen Stockholms stad att finansiera ytterligare två stockholmslärares forskarstudier till licentiatexamen.

Den nya utlysningen gäller i första hand den ämnesdidaktiska forskarskolan vid Stockholms universitet, ÄDFo (för mer info kontakta johan.sandahl@su.se). Även andra forskarskolor för lärare mot licentiatexamen kan bli aktuella tex GRADE – Digitala teknologier i utbildning. För mer info, kontakta stefanhr@kth.se eller FontD, en forskarskola i naturvetenskapens och teknikens didaktik som finns vid flera lärosäten.

Utbildningsförvaltningens finansiering innebär att läraren får en tidsbegränsad anställning på 60% på utbildningsförvaltningen. Tjänsten är en semestertjänst. 50% utgörs av studier, 40% av undervisning på den egna skolan och resterande 10 % innebär utvecklingsarbete på utbildningsförvaltningen. Lönen utgör 80 % av den ordinarie lärarlönen.

Forskarstudierna inleds höstterminen 2024. Efter avslutad utbildning är inte läraren utlovad någon form av särskilt uppdrag eller karriärtjänst utan återgår till sin gamla tjänst. Forskarutbildning är dock meriterande vid urvalet till sådana uppdrag eller tjänster. För tjänst som karriärlektor är en licentiatexamen eller högre ett krav.

Kvalifikationer:

För antagning till forskarskolan krävs:

 • Lärarlegitimation
 • Tillsvidareanställning som lärare på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
 • Av rektor väl vitsordad tjänstgöring som lärare såväl vad gäller undervisning som deltagande i utvecklingsarbete i minst fyra år
 • En tydlig idé om forskningens inriktning och tankar kring genomförandet av avhandlingsarbetet
 • Behörighet till forskarutbildning. Sökande ska ha kunskaper motsvarande en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs kunskaper motsvarande lärarutbildning eller godkända kurser inom ett ämnesområde oms motsvara minst 90 hp med relevans för den didaktiska inriktningen, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Minst 15 hp ska utgöras av uppsats med didaktisk relevans. Sökande som före 1 juli 2007 har avlagt filosofie kandidat- /magisterexamen uppfyller kraven på grundläggande behörighet. Behörighetskraven kan variera något mellan de olika forskarskolorna. För närmare information om detta, kontakta respektive forskarskola.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt.

Till ansökan bifogas:

Krav på arbetslivserfarenhet:

Erfarenhet krävs

Urval görs på följande grunder:

 • Bedömning av relevans och kvalitet vad gäller forskningsplanens inriktning Bedömning av tankar kring avhandlingsarbetets genomförande
 • Bedömning av lärarens förutsättningar att genomföra forskarutbildningen
 • Bedömning av relevans för stadens behov av kunskapsutveckling inom valt område
 • Bedömning av det praktiknära perspektivet och koppling till kollegialt lärande
 • Bedömning av lärarens förutsättningar att efter examen vara drivande i didaktiskt utvecklingsarbete
 • Bedömning av fördelningseffekter utifrån skolform, skola, ämne

Anställningens omfattning:

Anställningsform: Tidsbegränsad

Omfattning: 60 %

Ansökan:

Ansök senast: 2024-03-15

Lön:

Månadslön

Anställning:

Tidsbegränsad anställning till 2028-08-15

Antal annonserade arbetstillfällen:

2

Arbetstid:

Dagtid

Kontaktperson:

Cecilia Göransson

08-508 33 707

Cecilia.goransson@edu.stockholm.se

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Hösten 2024
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 60%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/522
Kontakt
 • Cecilia Göransson, 0850833707
Facklig företrädare
 • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
 • Klara Frohm, Sveriges Lärare, 076-1233937
Publicerat 2024-01-30
Sista ansökningsdag 2024-03-15

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar