Vi söker en engagerad specialpedagog/speciallärare

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

 • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
 • Ha höga positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
 • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande enskilt och i grupp.
 • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

I Stockholms innerstad ligger Matteusskolan som är en anrik F-9-skola med grundsärskola. Vårt uppdrag är att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Vi tar sikte på framtiden genom att lägga grunden via läroplanernas uppdrag och ämnesspecifika förmågor. Vi tar hänsyn till och utvecklas mot Stockholm stads vision om ett Stockholm för alla samtidigt som vi siktar än längre och högre genom vår egen vision om ”Vingar som bär för framtiden”.

Matteusskolans vision ”Vingar som bär för framtiden” innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vi arbetar mot uppdraget genom att våga pröva och genom att systematiskt utvärdera och lära av andra. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och lägger mycket tid på nätverk, omvärldsbevakning och tid för gemensamt arbete. I varje möte med eleverna har vi höga förväntningar, skapar förtroendefulla relationer, stärker elevernas självkänsla och låter varje individ utvecklas för att få vara sig själva.

Vår slogan, ”Kunskap är makt” är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss symboliserar ”Kunskap är makt” individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ge dem makt över sitt eget liv.

Läs mer på www.matteusskolan.stockholm.se


Arbetsbeskrivning

Vi söker en specialpedagog/speciallärare till skolans lågstadium som vill vara en del av vårt elevhälsoteam och jobba förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en skolkultur som främjar elevernas förutsättningar för att nå målen. Skolans elevhälsoteam består av fyra specialpedagoger, skolsköterska, psykolog, studie- och yrkesvägledare, kurator, socialpedagog samt rektor och biträdande rektorer. Vid ett par tillfällen per termin träffas hela skolans elevhälsoteam för att arbeta tillsammans med frågor som rör hela skolan (F-9-perspektiv). Övrig tid är elevhälsoteamet uppdelat stadievis. Det stadievisa elevhälsoarbetet leds av ansvarig biträdande rektor. Nu söker vi en specialpedagog/speciallärare till lågstadiet.

I grunduppdraget som specialpedagog/-lärare förväntas du:

 • arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser på organisation-, grupp- och individnivå

 • handleda den pedagogiska personalen

 • arbeta elevnära genom att undervisa enskilda elever eller mindre grupper, samt kartlägga enskilda elever.

 • aktivt delta i skolans elevhälsoarbete och stödja med underlag vid beslut om åtgärder för barn i behov av särskilt stöd

 • samverka med övriga skolformer, externa kontakter samt vårdnadshavare

Alla specialpedagoger på skolan är ansvariga för att, i samråd med skolledningen, planera och leda kompetensutvecklingsinsatser, studiecirklar eller studiedagar. Som specialpedagog kommer du även att ha en central roll i det fortsatta arbetet med att utveckla och implementera skolans Elevhälsoplan.  
 
Kvalifikationer

Du som söker ska ha lärarbehörighet med inriktning mot de yngre åldrarna(F-3) samt specialpedagogexamen/speciallärarexamen. Tjänsten är en ferietjänst och en tillsvidareanställning på heltid.

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190812
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/5483
Kontakt
 • Lena Malmsten, 076-1244151
Facklig företrädare
 • Madeleine Floxgård (lärarförbundet), 070-9821122
 • Anders Bromarf (Lärarnas riksförbund), 076-1242697
Publicerat 2022-08-08
Sista ansökningsdag 2022-08-22
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här