Är du en ekolog med stort intresse för hållbar stadsutveckling?

Stockholms Stad, Exploateringskontoret, Miljö, landskap och trafik, Landskapsenheten

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Som ekolog på exploateringskontoret har du stockholmarna i fokus och är med och utvecklar Stockholm i enlighet med stadens vision där Stockholm är ett föredöme för hållbart boende, ur ett såväl socialt, ekologiskt, ekonomiskt som demokratiskt perspektiv. All planering skall ske ur ett helhetsperspektiv och hållbarhetsaspekter enligt Agenda 2030 som ska genomsyra arbetet när vi arbetar för att uppnå målet om 140 000 nya bostäder till år 2030.

Vill du hjälpa oss att bli bättre på att hantera frågor kopplade till ekologi och biologisk mångfald i samband med stadsutveckling? Du blir kontorets representant i förvaltningsövergripande arbeten samt ansvarar för att driva och utveckla hur exploateringskontoret hanterar frågor kopplade till ekologi i exploateringsprojekten.

Arbetsuppgifter 

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att stötta exploateringsprojekten i ekologifrågor, bland annat vid kravställande och granskning av utredningar, frågor som rör skyddade områden, artskyddsförordningen och åtgärder som rör biologisk mångfald. Det innebär att du vägleder projekten när de behöver så att de arbetar utifrån relevant lagstiftning och stadens övergripande mål avseende ekologi och biologisk mångfald. I uppdraget som ekolog ingår det också att arbeta strategiskt vid utvecklandet av nya rutiner och riktlinjer. Du skall även se till att exploateringskontoret har tillgång till rätt kompetens för våra behov av ekologiutredningar genom att ansvara för exploateringskontorets ramavtal för ekologi.  Att delta i möten och att samarbeta med kollegor på exploateringskontoret, kollegor på andra förvaltningar, konsulter och myndigheter ingår i tjänsten.  I rollen som ekolog hos oss kommer du att vara exploateringskontorets representant i förvaltningsövergripande uppdrag gällande ekologiska frågor samt driva kontorets arbete med mål 15 Agenda 2030 där kontoret har delat målansvar tillsammans med Miljöförvaltningen.

Du kommer vara placerad på en av kontorets två landskapsenheter och kommer ingå i ett nätverk av ekologer på stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen.

Vad erbjuder vi dig?

På exploateringskontoret värdesätter vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat. Arbetsglädje är viktigt och vi har ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats med stort fokus på expansion och utveckling. Kontoret ligger på Fleminggatan i centrala Stockholm, endast fem minuters promenad från Centralstationen

Vem söker vi?

Du har flera års erfarenhet i att arbeta som ekolog samt intresse och erfarenhet av att arbeta med ekologiska frågor kopplade till stadsutveckling och samhällsbyggnad. Du har helhetssyn, kan arbeta självständigt, samt har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer både externt och internt.

Du måste ha en mycket god förståelse för hur ditt arbete skall bidra till att staden uppnår bostadsmålet, visioner och andra mål för stadsutvecklingen. Samtidigt ska du även arbeta för att staden uppnår målen i stadens miljöprogram samt handlingsplanen för biologisk mångfald i enlighet med mål 15 i Agenda 2030-arbetet.

Kvalifikationer

 • Mastersutbildning med inriktning mot ekologi
 • Erfarenhet av ekologiska frågor kopplade till fysisk planering och stadsutveckling
 • Goda kunskaper om ekologi och ekologiska funktioner på landskaps-, habitat och artnivå
 • Minst 5 års yrkeserfarenhet
 • God förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift

Meriterande

 • Arbete i en politiskt styrd organisation
 • Arbete kring ekologi i en beställarroll
 • Arbete med GIS-system och databaser

Om exploateringskontoret

Exploateringskontoret ansvarar för stadens obebyggda mark, stadens markexploateringsverksamhet och utbyggnaden av allmän plats i exploateringsprojekten.

På avdelningen för Miljö, landskap och trafik arbetar miljöspecialister, landskapsarkitekter och trafikplanerare som specialister i exploteringsprojekten. Landskapsenheten består av 20 landskapsarkitekter som bemannar stadens alla exploateringsprojekt med fokus främst på de tidigare skedena. Landskapsenheten deltar i framtagande och beställandet av utredningar inför detaljplanens samråd och vid projektering och utbyggnad av allmän plats.

Anställningsform Tillsvidare anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/5981
Kontakt
 • Daniel Lundqvist, 0850826470
Facklig företrädare
 • Johan Olsve, SACO, 0850887615
 • Luis Lopez, Vision , 0850827929
Publicerat 2022-08-30
Sista ansökningsdag 2022-10-15

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här