generell-rosa.png

Arbetsinstruktör

Stockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbstart, Uteverksamhet

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola.

Vill du veta varför du borde arbeta hos oss? Klicka här för att se en film om Arbetsmarknadsförvaltningen och vårt uppdrag!

Arbetsplatsbeskrivning

Jobbstart Långholmen, är beläget på Långholmen och är en verksamhet som ingår i enheten Jobbstart. Vi tillhandahåller arbetsmarknadsinsatser år Jobbtorg Stockholm samt åt stadens stadsdelsförvaltningar. Vi tar emot deltagare som är intresserade av att arbeta med olika arbetsuppgifter som ingår inom parkskötsel. Vi tillhandahåller parkskötsel på Långholmen åt Södermalms stadsdelsförvaltning.

Arbetsbeskrivning

Som arbetsinstruktör har du följande arbetsuppgifter:

 • Ansvarar för att informera och introducera deltagaren på arbetsplatsen, instruera i de olika arbetsmomenten och handleda, observera, stödja och arbetsleda deltagaren i överenskomna aktiviteter.
 • Ansvarar för att i samverkan med jobbcoach och beställande kund, samråda, planera, följa upp och rapportera deltagarens arbetslivsutveckling utifrån uppdragsbeskrivning i den individuella genomförandeplanen.
 • Ansvarar för nödvändig dokumentation för uppdraget samt att uppdatera resultat i digitalt statistikregister.
 • Ansvarar för att planera aktiviteter och produktion utifrån deltagarnas individuella förutsättningar.
 • Att stödja deltagarens arbetslivsutveckling i det dagliga arbetet utifrån dennes individuella mål i genomförandeplanen.
 • Att tillsammans med biträdande enhetschef och övriga i arbetsgruppen planera och följa upp tjänsten och dess produktionsdelar gällande anskaffande av uppdrag, kundkontakter, leveranser och kvalitetskontroller. I detta ingår också beställning av material och utrustning utifrån uppdrag och budget. Följa fastställda inköpsrutiner och policys enligt förvaltningens och stadens delegation och riktlinjer.
 • Delta i ärendedragningar, handledning, arbetsplatsträffar, konferenser och beslutade kompetensutvecklingsinsatser
 • Ta initiativ till att instruktioner för arbetets utförande (utifrån arbetsmiljösynpunkt) utarbetas i de fall då gjorda erfarenheter visar att ett visst arbete innebär risk för ohälsa eller olycksfall.

Kvalifikationer

 • Gymnasial examen inom relevant yrkesinriktat gymnasieprogram
 • Utbildning motsvarande trädgårdsmästare TCYK certifiering motsvarande BAS
 • Erfarenhet av att arbeta med människor med arbetsrelaterad problematik.
 • Erfarenhet av att handleda och motivera människor i arbetslivsutveckling.
 • Erfarenhet av kund- och leverantörskontakter.

Vidareutbildning inom ämnesområdet beteendevetenskap och/eller pedagogik är meriterande.

Vid denna rekrytering lägger vi särskild vikt vid följande kompetenser:

 • Hög samarbetsförmåga, internt och externt.
 • Kvalitetsfokus, bidrar aktivt till verksamhetens utvecklingsarbete.
 • Serviceinriktad, hög service och engagemang i kontakten med deltagare, beställare och samarbetspartners, samt vilja och förmåga att underlätta andras arbete.
 • Kreativitet, förmåga att hitta nya lösningar.
 • Empatisk; att kunna sätta sig in i annan persons problem eller situation med bibehållen kreativitet och professionalism.
 • Flexibel; god förmåga att anta och ställa om sig till nya utmaningar. Förmåga att omprioritera och ställa om med bibehållet fokus på uppdrag och struktur.

Övrigt

På https://jobba.stockholm/formaner/ kan du läsa mer om vilka förmåner du har som medarbetare i Stockholm Stad.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3284
Kontakt
 • Pierre Rouxholt, 08-50835822
Facklig företrädare
 • Rafael Szoppe, Vision, 08-50849152
 • Markus Eriksson Antfolk, Kommunal, 08-50833495
 • Helen Saeidpour, SSR, 08-50835662
 • Carl Korch, SACO, 08-50847960
Publicerat 2023-05-23
Sista ansökningsdag 2023-06-07
Utbildningskrav Yrkeshögskola

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar