socialtjanst-lila.png

Enheten för hemlösa söker en chef till vård och omsorgssektionen

Stockholms stad, Socialförvaltningen, Enheten för hemlösa,

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.

Är du en erfaren ledare som vill jobba med klienters process ur hemlöshet? Då kan det vara dig vi söker!

Välkommen till oss

Enheten för hemlösa är en myndighetsutövande enhet som ingår i Socialförvaltningens avdelning för socialt stöd och vänder sig till hemlösa vuxna över 20 år. Enheten består av 90 medarbetare med en ledning bestående av en enhetschef och sex biträdande enhetschefer. På enheten finns en mottagningssektion, försörjningsstödssektion, administrativsektion, vård och omsorgssektion, vuxensektion och en dödsbosektionen.   
Till vår sektion vård och omsorg med en målgrupp inom socialpsykiatri, funktionshinder och äldreomsorg söker vi nu en chef, då nuvarande chef går vidare till nya utmaningar. Sektionen består av nio medarbetare. Vi är en stabil och engagerad grupp med lång arbetslivserfarenhet, där viljan att leverera bästa kvalité står i fokus.

Vårt kontor är beläget på Östgötagatan 10, nära Medborgarplatsen och Södra station.

Hälsning från din framtida chef
Jag heter Helena Düsing och är enhetschef på Enheten för hemlösa. På vår enhet strävar vi efter en hög måluppfyllelse där vi tillsammans bidrar till klienters process ur hemlöshet. Som chef och ledare är det viktigt för mig att vi har en helhetssyn och samarbetar för att nå våra mål på bästa sätt.  Av mig kan du förvänta dig en tillgänglig chef som är mån om att skapa delaktighet och främja en god arbetsmiljö. Välkommen till ett spännande uppdrag!

Vi erbjuder

•    ett spännande och viktigt ledaruppdrag 
•    friskvårdsbidrag 
•    flextid
•    vinter- och sommartid 
•    möjlighet att delvis arbeta hemifrån om arbetet tillåter
•    möjlighet till semesterväxling som kan innebära fem eller sex extra semesterdagar 
•    en erfaren chef som mentor.

Din roll

I rollen som biträdande enhetschef ingår personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du leder och fördelar arbetet och ansvarar för det operativa arbetet på sektionen. Uppdraget är brett, komplext och varierande. Du utvecklar och driver sektionens arbete mot enhetens uppsatta mål i samverkan med övriga sektionerna inom enheten.
I uppgifterna ingår det även att utvärdera och följa upp resultat och föreslå förändringar i rutiner och arbetssätt, processer och verktyg. Du ingår i enhetens ledningsgrupp tillsammans med fem chefskollegor där ni samarbetar, utmanar varandra och ger utrymme för nytänkande och innovativa lösningar. Du rapporterar direkt till enhetens chef.

Läs gärna mer om att arbeta som chef i Stockholms stad.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har: 

•    socionomexamen alternativt har annan akademisk utbildning som vi bedömer likvärdig
•    aktuell erfarenhet som chef där personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar ingått
•    erfarenhet av myndighetsutövning inom, social psykiatrin, äldreomsorgen-och eller funk (funktionsnedsättning)
•    hög grad av ekonomisk medvetenhet och erfarenhet av budgetarbete
•    kunskaper och erfarenheter som gör att du är väl förankrad och trygg i handläggningsprocessen  
•    aktuella kunskaper om lagstiftning inom SoL
•    goda generella system- och it-kunskaper
•    god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har:
•    arbetat med hemlösa
•    erfarenhet av arbete inom Stockholm stad
•    utbildning inom ledarskap.

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som chef hos oss behöver du vara stabil och trygg med en bra självinsikt.

Vi utgår från stadens chefsprofil och kommer att lägga tonvikten på nedan kompetenser

Mål och resultatorienterad, arbetar mot uppställda mål och fokuserar på resultat. Anpassar din inriktning när målen och förutsättningarna ändrar sig. 
Tydlig, kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Helhetssyn, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. 
Utvecklingsinriktad, är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar ditt eget ledarskap.
Samarbetsförmåga, arbetar bra med andra människor. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.

Övrigt

Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.

Arbetspsykologiska tester kommer vara en del i rekryteringsprocessen. 

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. 

Läs mer om socialförvaltningen här 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/860
Kontakt
  • Marlene Lindfors, rekryteringskonsult, 08-50811701,marlene.lindfors@stockholm.se
  • Helena Düsing Enhetschef, 08-50825626
Facklig företrädare
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
  • Per Broman, Vision, 08-50825580
  • Sandra Qvist, Akademikerförbundet SSR, 08-50840000
  • Carl Korch, SACO, 08-50847960
Publicerat 2024-02-16
Sista ansökningsdag 2024-03-03
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar