Enhetschef till Enskede hemtjänst

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Social omsorg äldre

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vill du vara del av en stor och spännande stadsdel i en växande stad? Vi behöver bli fler som arbetar för att göra skillnad i stockholmarnas vardag. Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften tillsammans med kollegor, chefer, äldre och anhöriga i en miljö med bra balans mellan arbete och ledighet. Vi fokuserar på brukarnas delaktighet och arbetar för att hitta nya innovativa vägar för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum där medarbetare får testa välfärdsteknik och träna moment inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att Enskede-Årsta-Vantör ska vara ett stadsdelsområde i en trygg och hållbar stad att växa upp i, att leva i och att åldras i.

Arbetsplatsbeskrivning

Vår kommunala hemtjänst inom Enskede-Årsta-Vantör är uppdelad i fyra olika områdesgrupper, Vantör, Stureby, Årsta och Enskede och denna tjänst/vikariat har placering inom Enskedegruppen, lokalen är belägen ca. 15 minuters gångavstånd från Gullmarsplans tunnelbanestation.

Varje hemtjänstgrupp har två ansvariga enhetschefer med delat ledarskap. Det är totalt 8 enhetschefer inom hela hemtjänstområdet och som  utgör en övergripande ledningsgrupp tillsammans med Bitr. Avdelningschef.

Arbetsbeskrivning

Vårt värdegrundsarbete syftar till att våra brukare ska uppleva trygghet, delaktighet, självbestämmande och ha en meningsfull tillvaro. Det är även av största vikt att våra medarbetare upplever en god arbetsmiljö och är delaktiga i arbetsmiljöarbetet, därför har vi ett strukturerat och systematiskt arbetsmiljöarbete som en viktig del för att våra medarbetare ska ha en bra arbetsplats.

För att nå våra mål finns en tydlig verksamhetsplan gemensamt för alla hemtjänstgrupper, vi arbetar systematiskt utifrån olika årshjul, samt en upparbetad struktur som ligger till grund för det systematiska arbetet under året.

Vårt arbete utgår från ett personcentrerat arbetssätt där fokus ligger på att våra brukare upplever välbefinnande och livskvalitet. Gott bemötande, ansvarsfullhet och initiativtagande hos alla våra medarbetare ser vi som en självklarhet.

Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en organisation där uppdrag och roller är tydligt definierade. Vi erbjuder dig kompetensutveckling, möjlighet att använda friskvårdstid eller friskvårdspeng. Vi tillämpar flextidsavtal och vi erbjuder gratis tillgång till gymanläggningar inom sdf.

Arbetsuppgifter

Uppdraget är bl.a. ansvar för det strategiska och operativa arbetet, personal- och verksamhetsfrågor samt frågor utifrån delegerat arbetsmiljöansvar på verksamheten. Du kommer tillsammans med dina medarbetare att driva utvecklings- och kvalitetsarbete utifrån verksamhetsplanen och de beslut som tas i ledningsgruppen.

Ditt ledarskap ska syfta till att våra brukare får en god och personcentrerad vård och omsorg med god kvalité. Vi vill att du delar våra goda värderingar som innebär att ledarskapet bidrar till att skapa meningsfullhet för brukarna, medarbetarna och alla våra samverkanspartners. Som chef i verksamheten är du närvarande, engagerad och en del av teamet.

Du känner till och kan praktisera ledarskapet som syftar till att skapa begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet som leder till samsyn hos alla medarbetare kring vårt gemensamma uppdrag och mål. 

Vi förväntar att du leder och styr ditt ansvarsområde i verksamheten resurseffektivt och med hög kvalitet mot uppsatta mål. Du ser kvalitetsarbete som en självklar arbetsuppgift

Ditt ledarskap är tydligt, professionellt och förutsägbart. Tillsammans med medarbetare och arbetsplatsombud arbetar du för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi arbetar ständigt för en hög frisknärvaro.

För att lyckas i uppdraget har du kunskap, engagemang samt arbetslivserfarenhet från arbete med äldreomsorgs- och personalfrågor.

I enhetens ledningsgrupp bidrar du aktivt i verksamhetsutvecklingen och implementering av denna. Vi ser gärna att du har goda arbetsrättsliga kunskaper samt har erfarenhet av samverkan med fackliga representanter.

Du är direkt underställd bitr. avdelningschef.

Kvalifikationer

Lämplig högskoleutbildning inom verksamhetsområdet med god kännedom om gällande lagstiftning.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som chef inom hemtjänst och du har i tidigare uppdrag haft ekonomi- personal-.arbetsmiljö och verksamhetsansvar. Goda kunskaper om verksamhetens styrande lagstiftning

Du ska ha god strukturell förmåga för att vara delaktig i att ta fram processer och system som utvecklar verksamheten. Du har även förmåga att omvandla från det strukturella till det praktiska samt utföra rätt prioriteringar i ditt arbete för att leverera utifrån satta tidsramar.
Du är lösningsfokuserad, har förmåga att se helheten och arbetar systematiskt utifrån målen och kärnverksamheten. 

För att lyckas i uppdraget  krävs det att du som chef är resultat- och relationsinriktad. Genom tydlighet, saklighet och utan prestige skall du ha förmåga att konkret kunna skapa förståelse hos dina medarbetare om hur resultaten uppnås.
Du förstår vikten av att vara professionell i uppdraget och vad som förväntas i ditt agerande gentemot medarbetare, kollegor och chef. Du kan förmedla information på ett tydligt sätt i både tal och skrift. Du har även en empatisk förmåga och kan ta tillvara på medarbetarnas olika kompetenser.

Övrigt

Förmåga att kommunicera, muntligt och skriftligt, tydligt och konkret. Vana att arbeta med digitala verktyg. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper som kompletterar teamet och passar för uppdraget, samt din tidigare erfarenhet av ledarskap inom hemtjänst.För tjänsten är det mycket meriterande om du har erfarenhet av arbete som chef i en politiskt styrd organisation. Tillsättning av vikariat sker utifrån att erforderliga beslut tagits i kommande MBL

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-05-01
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 39,50/39,50
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/551
Kontakt
  • Milton Carlander, 0850814700
Facklig företrädare
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
  • Ingela Kvist, Vision, 08-50820071
Publicerat 2023-01-31
Sista ansökningsdag 2023-02-14
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar