skola-bla.png

Förstelärare åk 4-6 på Tullgårdsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara en del av Tullgårdsskolans utveckling & framtid?
Nu öppnas chansen för dig att arbeta hos oss, en kommunal grundskola på Södermalm i Stockholm stad, med högt AMI. Skolan är HBTQI-certifierad sedan 2016. Vi har internationalisering som en del av vår skolutveckling och erbjuder kompetensutveckling och samarbeten genom internationella projekt. Vi har ett eget tillagningskök där vi lagar mat från grunden. Vi arbetar över hela skolan i årskursarbetslag och med flexibla undervisningsgrupper.

Vi är en F-6 skola med ca 400 elever och 50 personal. Skolan ligger nära Skanstull på Södermalm och har en fantastisk skolgård/parkområde för lek, idrott och rörelse. Vi har många uppskattade traditioner såsom Tullipop där elever, personal och vårdnadshavare är delaktiga.

Du når oss med både buss och tunnelbana. Läs gärna mer på vår hemsida http://tullgardsskolan.stockholm.se

Välkommen till Tullgårdsskolan!

Arbetsbeskrivning

Du undervisar i år 5 med fokus på ämnena svenska och so. Du samarbetar kring din årskurs med en lärare som har fokus på ämnena matematik och no. Mentorskap ingår och du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en högkvalitativ undervisning som skapar sammanhang för eleverna över hela skoldagen.

Du ingår i arbetslag årskurs 5 och planerar och genomför det pedagogiska arbetet i samverkan med dina kollegor. Du värdesätter att samarbeta och planera verksamheten med lärare och fritidspersonal. Arbetslagets fokus är kommunikation, kollegialt lärande och ett gemensamt ansvar för hela årskursen.

I din roll som förstelärare ska du:
- Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat utveckla undervisningen, professionen och det kollegiala lärandet på skolan.
- Driva och ta ansvar för skolutveckling tillsammans med dina förstelärarkollegor.
- Utmana dig själv och dina kollegors didaktiska kompetens.
- Leda, följa upp och utvärdera pedagogiska utvecklingsprocesser och systematiskt kvalitetsarbete.
- Vara en del i skolans internationella utvecklingsarbete (Erasmus & eTwinning).

Tidsbegränsade uppdrag kan komma att utformas i dialog med enskilda förstelärare/förstelärargruppen samt skolledning. Dessa uppdrag kan variera från period till period och utgår alltid från skolans aktuella utvecklingsområden och skolans verksamhetsplan.

Förstelärare ska uppfylla Skolverkets minimikrav:
- Av skolverket legitimerad lärare och kunna uppvisa denna vid anställning.
- Genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
- Ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
- Av huvudmannen, även i övrigt, bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Du ska även ha uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskickliga lärare enligt utbildningsnämndens beslut (dnr:13-201/635):
- Ha särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.
- Kan synliggöra elevernas lärande och resultat.
- Ha stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling.
- Skapa en trygg lärandemiljö och ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
- Utveckla sin praktik och bidra till kollegors och yrkets kunskapsutveckling.

Kvalifikationer

Du arbetar idag som förstelärare och är en tydlig och trygg ledare. Du bör använda och vilja utveckla användandet av digitala verktyg i undervisningen. Med ett formativt arbetssätt har du förmåga att leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig och utvecklar elevens förmåga att lära. Med ditt engagemang skapar du motivation. Varje elev möts utifrån hens förutsättningar och du har god kunskap om människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
Det kollegiala lärandet är för dig en självklar utgångspunkt för att skapa ny kunskap och du tar ansvar för att nå fördjupad kunskap och utvecklas i ditt arbete. Du motiveras av samarbete och du är lösningsfokuserad. Du är väl medveten om gemensamt uppsatta mål och du har ett kvalitetstänk.


Övrigt

Meriterande med behörighet att undervisa i engelska. 

Vi påbörjar intervjuer under ansökningstiden.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 14 augusti 2023
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3407
Kontakt
  • Ulrica Colliander, 076-8251509
Facklig företrädare
  • Heléne Volgsten, Sveriges lärare, 08-50843360
  • Rose-Marie Bjärskog, Sveriges lärare, 08-50843360
Publicerat 2023-05-26
Sista ansökningsdag 2023-06-09

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar