Gröndalsskolan söker en elevassistent 100% till vår anpassade grundskola.

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Gröndalsskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

 

Beskrivning Gröndalsskolan är en F-5 skola som läsår 2023/24 inrymmer ca 360elever fördelat på fyra arbetslag. Vi en stor varierad skolgård och också nära till skog och mark. I Gröndalsskolan är samarbetet väl utvecklat från förskoleklass till årskurs fem. För att ge barnen helhetsperspektiv på sitt lärande är vårt arbetssätt undersökande och tematiskt. Under det tematiska arbetet samverkar hela arbetslaget, vi kan på detta sätt arbeta i mindre grupper vilket möjliggör ett praktiskt och upplevelsebaserat arbetssätt. Grunden till vårt värdegrundsarbete är den lösningsinriktade pedagogiken. Vi har sen i augusti 2018 en grundsärskola som omfattar skolverksamhet F-5 med tillhörande fritidshemsverksamhet. Vi tar emot elever med olika funktionsnedsättningar och vi har en heldagsomsorg, vilket innebär att skola och fritidsverksamhet finns i samma lokaler och att samma personal arbetar med eleverna genom dagen. Eleverna följer den anpassade grundskolans läroplaner. Vi strävar efter en ömsesidig inkludering där alla Gröndalsskolans elever kan hitta naturliga kontakter under skoldagen. Hela skolmiljön ska vara tillgänglig och öppen för alla

Arbetsuppgifter Gröndalsskolan söker en elevassistent på 100% som har erfarenhet av att arbeta i den anpassade grundskolan (tidigare grundsärskolan) med tillhörande fritids. Det är viktigt att du har erfarenhet av att arbeta med elever med olika funktionshinder, även elever som är utåtagerande. Du besitter erfarenhet av att arbeta utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och värnar om goda relationer mellan dig och eleverna. Du strävar efter att hitta alternativa lösningar och infallsvinklar för att elevernas välbefinnande och lärande ska vara i fokus. Du ska ha lätt för att samarbeta med kollegor och tillsammans med dem planera hela dagen för eleverna utifrån gruppens förutsättningar. Du kommer vara en länk mellan vårdnadshavare och skolan och ska därför besitta en god social förmåga vad gäller bemötande gentemot dessa. Dokumentation kring eleverna och dess utveckling är av största vikt. Detta medför att du bör ha erfarenhet av att dokumentera, följa upp och utvärdera/reflektera. Du kommer att följa eleverna under skoltid, på raster samt under fritidstid.

Kvalifikationer Du har utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom barn och ungdomar med NPF och andra funktionsnedsättningar. Du har utbildning/ kunskaper i TAKK Du är engagerad och har god kompetens samt förmåga att bemöta elever utifrån den enskilde elevens förutsättningar. Du är strukturerad, engagerad och kommunikativ eftersom vi arbetar i arbetslag som förutsätter ett nära samarbete med verksamhetens medarbetare men även med vårdnadshavare. Du har god förmåga att skapa relationer med elever. Du har erfarenhet av att arbeta i grundsärskola med elever med många olika funktionshinder. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20240201
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/7031
Kontakt
  • Helena Kåreby, 076-1291598
Publicerat 2023-12-06
Sista ansökningsdag 2023-12-20

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar