ledare-bla.png

IT-strateg med informationssäkerhetsansvar

Stockholms Stad, Äldreförvaltningen, Administrativa avdelningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, samt för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden.

Äldreförvaltningen ansvar för att driva ständiga förbättringar, innovation och digitalisering för äldreomsorgen i enlighet med stadens kvalitetsprogram. Äldreomsorgen står inför en demografisk utmaning där antalet äldre i behov av omsorg ökar i större utsträckning än vad tillgången till medarbetare i omsorgen gör. För att kunna erbjuda våra äldre en trygg och säker omsorg med hög kvalitet behöver vi tänka nytt och ta stöd av digital teknik där det är möjligt.

Nu söker vi en it-strateg med informationssäkerhetsansvar till oss på äldreförvaltningen som vill driva och forma arbetet med it- och informationssäkerhet för att utveckla och förvalta äldreförvaltningens it-leverans.

Ditt uppdrag

Som it-strateg med informationssäkerhetsansvar drivs du av att utveckla Stockholms stads äldreomsorg utifrån verksamhetens behov med hjälp av säkra tekniska lösningar. Du arbetar aktivt med avtalsuppföljning och leverantörsstyrning samt leder och driver förvaltningens informationssäkerhetsarbete utifrån stadens riktlinjer för informationssäkerhet.

 

Du har en viktig roll i förvaltningens arbete med en sammanhållen digitaliseringsutveckling och samarbetar nära med förvaltningens digitaliseringssamordnare. Du säkerställer att verksamhetens behov av utveckling tillgodoses med kostnadseffektiva, stabila och långsiktigt hållbara tekniska lösningar.

 

Du tar ett stort ansvar vid kravställning, upphandling och införande av nya system och tjänster och du säkerställer att tekniska lösningar följer stadens koncernarkitektur för it och digitalisering. Du kommer vara bryggan mellan verksamheten och stadens centrala it-avtal som stadsledningskontoret ansvarar för. Du för dialog med stadsdelsförvaltningarna och bidrar med ett stadsövergripande it-perspektiv på äldreomsorgens utveckling.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

 • Leda och samordna förvaltningsövergripande strategisk it, avtalsuppföljning, leverantörsstyrning och förvaltning av it och telefoni.
 • Leda, driva, samordna, följa upp och utveckla arbetet med informationssäkerhet inom förvaltningen, utifrån stadens riktlinjer för informationssäkerhet
 • Stötta och vägleda äldreförvaltningens it- och informationssäkerhetsfrågor
 • Drivande i förflyttningen mot en mer digitaliserad äldreomsorg
 • Verksamhetsarkitektur
 • Öka digitaliseringsförmågan genom verksamhetsdriven it-utveckling
 • Kontaktperson med stadsledningskontoret och förvaltningens leverantörer
 • Kontaktpunkt för stadens informationssäkerhetsansvarig.
 • Deltar i olika stadsövergripande nätverk inom it och informationssäkerhet.

 

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

 • akademisk utbildning på minst kandidatnivå men inriktning inom informationssäkerhet, it-säkerhet, it, systemförvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga
 • kännedom om dataskyddsförordningen, NIS-direktivet samt offentlighets- och sekretesslagen
 • erfarenhet av informationssäkerhet och informationsklassningar
 • förståelse för IT-säkerhetsarbete
 • arbetat i gränslandet mellan IT och verksamhet
 • erfarenhet av kravställning mot systemleverantörer
 • vana vid upphandlingar av olika verktyg, system och tjänster
 • erfarenhet av systemarkitektur och IT-säkerhet
 • svenskt medborgarskap

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av PM3
 • erfarenhet av ITIL
 • förståelse för verksamhetsarkitektur
 • erfarenhet av processkartläggning
 • arbetat i liknande roll i en större kommun eller region
 • utvecklat och format en it-strategfunktion med informationssäkerhetssansvar
 • it-leverans utlagd på entreprenad.

Dina personliga egenskaper

Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.

Du har ett genuint intresse för verksamhetsnära it-utveckling och har en god språklig och analytisk förmåga. Du kommer ansvara och hantera många olika frågor vilket kräver en god förmåga till ett strukturerat arbetssätt. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och kan prioritera ditt arbete och arbeta mot uppsatta tidsramar.

I och med att du är ensam i rollen krävs det att du är lösningsorienterad och kan ta ansvar för ditt arbete och driva självständigt uppgifter vidare. Du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Du tänker innovativt, strategiskt och hållbart samt har ett brett perspektiv på frågor. Du kommer samverka, både intern och externt samt med stadsdelsförvaltningarna, varför det är viktigt att du tycker om att skapa relationer och motiveras av att analysera och förbättra processer. Du är öppen, tillmötesgående och bjuder in till dialog, lyssnar aktivt och anpassar kommunikationen utifrån rådande situation. Du får saker gjorda och drivs av att skapa resultat och tydlig nytta för verksamheten.

Din ansökan utan ett personligt brev

Just nu pågår ett pilotprojekt i Stockholm stad där vi provar att rekrytera utan att du som kandidat skickar in ditt personliga brev. Detta genomförs på ett antal utvalda rekryteringar. Vid bedömningen av din ansökan för denna roll kommer vi endast att utgå ifrån ditt cv och ett antal frågor du får besvara i samband med din ansökan. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna eftersom dina svar ligger till grund för vårt fortsatta urvalsarbete.

 

Om oss

Äldreförvaltningen är indelad i tre avdelningar; administrativa avdelningen, avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor och Stockholms Trygghetsjour samt enheten för kommunikation, omvärld och beredskap.

Administrativa avdelningen arbetar förvaltningsövergripande med att ge stöd till förvaltningsledning och verksamheten. Till avdelningens ansvar hör bland annat nämnd och registratur, ekonomi, redovisning och inköp, arbete med förvaltningens verksamhetsplanering och uppföljning, utredningar, juridiska frågor, HR-frågor, informationssäkerhet och dataskydd och utbildningsadministration. 

Planering pågår för att inrätta en ny fjärde avdelning med ansvar för digitalisering, innovation och it. Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas kommer den här rollen att ingå in den nya avdelningen. För att passa i rollen trivs du med att etablera strukturer och forma rollen som it-strateg med informationssäkerhetsansvar.

Vi sitter i nyrenoverade lokaler vid Älvsjö station. 

Övrigt

I den här rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du motiverar din ansökan.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökanden.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1679
Kontakt
 • Carla Adriasola, 08-50811713
 • Linda Hamnes, 08-50836217
Facklig företrädare
 • Dick Morén, SACO, dick.moren@stockholm.se
 • Jens Barlas, Vision, 08-50825135
Publicerat 2023-03-20
Sista ansökningsdag 2023-04-03

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här