generell-bla.png

Koncernarkitekt - it-plattformar och infrastruktur till stadsledningskontoret

Stockholms Stad, Stadsledningskontoret

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.

Stockholms stads strategiska it-verksamhet leds och styrs av stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering. Vi förvaltar och utvecklar en ändamålsenlig it-miljö och skapar förutsättningar för stadens arbete med digitalisering. Avdelningen har drygt 50 medarbetare.

Nu söker vi dig som vill bli en del av den stadsövergripande satsningen att stärka stadens koncernarkitektur. Sammantaget rekryterar vi tre arkitekter till områdena infrastruktur, systemarkitektur och informationsarkitektur. Tillsammans arbetar ni i ett gemensamt uppdrag med målet att skapa en tydlig och ändamålsenlig koncernarkitektur för it och digitalisering i Stockholms stad.

Din roll

Till enheten Gemensam it söker vi nu dig som vill vara en viktig och central del av det strategiska arbetet med stadsövergripande planering, utveckling och förvaltning av stadsgemensamma it-plattformar och it-infrastruktur.

Målet är att säkerställa en kostnadseffektivt och ändamålsenligt leverans av ”gemensam it” till stadens olika verksamheter, och genom detta och som en del av stadens arkitekturfunktion vara med och bidra till ett Stockholms stad som tillhandahåller service och tjänster som håller hög kvalitet för så väl dagens som morgondagens stockholmare.

Stockholms stad har en mycket hög grad av outsourcing inom it-området och i princip all drift och teknisk utveckling hanteras genom stadens olika nyckelleverantörer. Inom enheten Gemensam it på stadsledningskontoret finns it-strateger, objektledare och tjänsteägare som ur ett beställarperspektiv tillsammans håller ihop leverantörsstyrningen och den strategiska utvecklingen och förvaltningen av stadens it-plattformar och it-infrastruktur. Detta omfattar områden som datakommunikation, identitets- och åtkomsthantering, integrations- och applikationsplattformar och arbetsplatsklientsystem. Din roll kommer i huvudsak handla om att tillsammans med ansvariga kolleger samordna och utveckla den samlade it-arkitekturen över gränserna för dessa områden.

Nedan följer exempel på huvudsakliga arbetsuppgifter, varav samtliga utförs i tät dialog och samverkan med chef och berörda kolleger:

 • strukturerat och proaktivt i dialog med såväl kolleger som leverantörer arbeta för att optimera och samordna den samlade arkitekturen inom Gemensam it-enhetens ansvarsområden (it-plattformar och infrastruktur)
 • på övergripande nivå, ta fram och förvalta arkitekturbeskrivningar avseende såväl nuläget som målarkitektur för framtiden inom stadens samlade leverans av it-plattformar och it-infrastruktur
 • delta i framtagande, förvaltning och utveckling av it-relaterade ramverk och styrdokument m.m.
 • delta med övergripande arkitekturkompetens i it- och digitaliseringsrelaterade projekt inom avdelningen
 • bidra med stöd och rådgivning till it- och digitaliseringsrelaterade projekt som drivs av stadens olika förvaltningar och bolag
 • delta i regionala och nationella sammanhang där representation från Stockholms stad med it-nära arkitektkompetens efterfrågas
 • tillsammans med övriga arkitektroller arbeta för att skapa en tydlig, sammanhållen och ändamålsenlig koncernarkitektur för it och digitalisering i Stockholms stad

 

Stadsledningskontorets samlade arkitekturfunktion baseras initialt på tillsättandet av tre centrala roller; en informationsarkitekt, en systemarkitekt och en it-arkitekt (denna tjänst). Specialistkompetens inom informations- och it-säkerhet kommer också att finnas i arkitekturfunktionen. Arkitektrollerna kommer att ha sin huvudsakliga förankring i sina respektive enheters uppdrag, men därutöver också ha ett gemensamt uppdrag att utveckla och driva arbetet med den sammanhållna, stadsövergripande koncernarkitekturen för it och digitalisering i staden. Arbetet samordnas bl.a. genom stadsledningskontorets arkitekturråd, där du i denna roll deltar som medlem. Arkitekturfunktionen kommer att styras och ledas av enhetscheferna för de berörda enheterna.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som:

 • har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
 • har bred och gedigen erfarenhet av teknik- och arkitekturfrågor inom it-plattformar och it-infrastruktur
 • har god vana av tekniskt beställaransvar
 • kan uttrycka sig väl på svenska i såväl tal som skrift.

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av arbete inom eller med offentlig sektor
 • erfarenhet av stora organisationer med it utlagt på entreprenad (multisourcing)
 • arbetat med en liknande roll i annan kommun eller region

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.

Vi söker dig som i kombination med teknisk kompetens och erfarenhet har förmågan att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. Som it-arkitekt är det viktigt att förstå sin roll, sitt uppdrag och att samtidigt se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Rätt person i denna roll är också en person som har för vana att bidra till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. En person som bjuder in till dialog, lyssnar aktivt och anpassar kommunikationen utifrån rådande situation. Du är också proaktiv och utvecklingsinriktad, och är i dialogen med andra utifrån dina egna kompetenser, nytänkande och öppen för olika perspektiv. Du är slutligen dessutom en uthållig person med en inre stabilitet och förmåga att förbli motiverad och effektiv trots motgångar och hinder tills resultat är uppnådda. Arkitekturarbetet är ett arbete som kräver så väl flexibilitet som tålamod och långsiktigt tänkande.

Vi erbjuder dig

 • flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete, friskvårdstid och friskvårdsbidrag och träningslokaler i nära anslutning till arbetsplatsen.
 • en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
 • vi har tydliga mål och ansvarsområden där ett stort eget ansvar råder.
 • goda kompetensutvecklingsmöjligheter
 • stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor och likasinnade kolleger
 • stora möjligheter till att bidra till samhällsnytta
 • fina och ljusa lokaler på Kungsholmen (nära Stadshuset).

Läs mer om dina förmåner som anställd i Stockholms stad: https://jobba.stockholm/formaner/

 

En varm hälsning från din blivande chef


Stefan Carlson heter jag och det är jag som är din blivande chef.  För mig är det viktigt att som ledare vara tydlig, lyhörd och tillgänglig. Detta gör att vi kan jobba med en hög nivå av tillit, förtroende och frihet under ansvar inom enheten. Mitt främsta mål är att alla, individuellt och som grupp, ska ha rätt förutsättningar på plats för att kunna göra ett bra jobb och för att trivas och må bra medan vi gör det.

 

Din ansökan


I samband med din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete för den här specifika tjänsten.

Vi hoppas tjänsten väckt ditt intresse. Varmt välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3036
Kontakt
 • Carla Adriasola, Rekryteringskonsult, 08-50811713
 • Stefan Carlson, Rekryterande chef, 08-50829824
Facklig företrädare
 • Katina Staf, Vision, 0850829192
 • Susanne Höglin, SACO, 0850829766
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-06-05
Utbildningskrav Gymnasium

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar