generell-gron.png

Koncernarkitekt – informationsarkitektur till stadsledningskontoret

Stockholms Stad, Stadsledningskontoret

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.

Nu söker vi dig som vill bli en del av den stadsövergripande satsningen att stärka stadens koncernarkitektur. Sammantaget rekryterar vi tre arkitekter till områdena infrastruktur, systemarkitektur och informationsarkitektur. Tillsammans arbetar ni i ett gemensamt uppdrag med målet att skapa en tydlig och ändamålsenlig koncernarkitektur för it och digitalisering i Stockholms stad.

 

Din roll


Stadsledningskontorets enhet för statistik och analys arbetar för att stadens verksamheter ska ha tillgång till statistik och data för analys, planering och verksamhetsutveckling. Vi ansvarar också för att utveckla det övergripande arbetet med informationshantering inom staden. Vi söker nu en informationsarkitekt som kan leda och bidra i arbetet med att bygga upp styrningen av informationsarkitektur , i nära samarbete med övriga arkitektfunktioner på stadsledningskontoret och kollegor på enheten. Det kommer att innebära både framtagandet av gemensamma principer och riktlinjer, en aktiv samverkan med övrig arkitekturfunktion och ett proaktivt och vägledande stöd till stadens verksamheter.

Stadsledningskontorets samlade arkitekturfunktion baseras initialt på tillsättandet av tre centrala roller; en informationsarkitekt (denna tjänst), en it-arkitekt och en systemarkitekt. Specialistkompetens inom informations- och it-säkerhet kommer också att finnas i arkitekturfunktionen. Arkitektrollerna kommer att ha sin huvudsakliga förankring i sina respektive enheters uppdrag, men därutöver också ha ett gemensamt uppdrag att utveckla och driva arbetet med den sammanhållna, stadsövergripande koncernarkitekturen för it och digitalisering i staden. Arbetet samordnas bl.a. genom stadsledningskontorets arkitekturråd, där du i denna roll deltar som medlem. Arkitekturfunktionenkommer att styras och ledas av enhetscheferna för de berörda enheterna.

Idag består enheten av sex personer och vi sitter i stadshuset på Kungsholmen.

Du kommer bland annat att:

 • identifiera behov och driva utveckling av gemensamma processer och arbetssätt, till exempel rutiner för hantering av master- och grunddata
 • definiera och strukturera information samt effektivisera informationsflöden
 • delta i verksamhetsutvecklingsprojekt och uppdrag inom löpande verksamhet, och där ha primärt fokus på informationsbehov, informationsarkitektur och informationsflöden.
 • tillhandahålla strategisk rådgivning och aktivt samarbete med stadens verksamheter kring informationshantering
 • skapa förutsättningar för och bidra till ett strukturerat datakvalitetsarbete i IT-system och informationsflöden/processer.
 • leda och genomföra workshops inom exempelvis informationsmodellering och effektivisering av informationsflöden
 • delta i regionala och nationella sammanhang där representation från Stockholms stad med informations-arkitektkompetens efterfrågas
 • tillsammans med övriga arkitektroller arbeta för att skapa en tydlig, sammanhållen och ändamålsenlig koncernarkitektur för it och digitalisering i Stockholms stadDin kompetens och erfarenhet

 

Vi söker dig som:

 • har relevant universitets- eller högskoleutbildning, inom t ex informatik, data- och informationsvetenskap, systemvetenskap eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten
 • flerårig arbetslivserfarenhet inom området
 • god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av arbete inom stora organisationer, privata eller offentliga
 • erfarenhet av kommun, region eller annan offentlig organisation
 • utbildning inom arkitekturområdet

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.

 

Vi söker dig som i kombination med teknisk kompetens och erfarenhet har förmågan att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. Som informationsarkitekt är det viktigt att förstå sin roll, sitt uppdrag och att samtidigt se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Rätt person i denna roll är en också person som har för vana att bidra till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. En person som bjuder in till dialog, lyssnar aktivt och anpassar kommunikationen utifrån rådande situation. Du är också proaktiv och utvecklingsinriktad, och är i dialogen med andra utifrån dina egna kompetenser nytänkande och öppen för olika perspektiv. Du är slutligen dessutom en uthållig person med en inre stabilitet och förmåga att förbli motiverad och effektiv trots motgångar och hinder tills resultat är uppnådda. Arkitekturarbetet är ett arbete som kräver så väl flexibilitet som tålamod och långsiktigt tänkande

Vi erbjuder dig:

 • flexibel arbetstid, , friskvårdstid och friskvårdsbidrag och träningslokaler i nära anslutning till arbetsplatsen.
 • en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
 • En arbetsplats med tydliga mål och ansvarsområden där ett stort eget ansvar råder.
 • goda kompetensutvecklingsmöjligheter
 • stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor och likasinnade kolleger
 • stora möjligheter till att bidra till samhällsnytta
 • fina kontorslokaler i stadshuset

Läs mer om dina förmåner som anställd i Stockholms stad: https://jobba.stockholm/formaner/

En varm hälsning från din blivande chef


”Johanna Barane heter jag och det är jag som är din blivande chef. För mig är det viktigt att som ledare vara engagerad, tydlig och närvarande. Jag har stort förtroende för mina medarbetare och vill att enheten ska vara en plats där vi hjälps åt att nå våra gemensamma mål. Jag hjälper till att navigera och prioritera, så att vi tillsammans kan hitta bästa vägen framåt. För mig är det viktigt att du som medarbetare har möjlighet att utvecklas och lära nytt i ditt uppdrag."

 

Din ansökan


I samband med din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete för den här specifika tjänsten.

 

Vi hoppas tjänsten väckt ditt intresse. Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt


Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3038
Kontakt
 • Carla Adriasola, Rekryteringskonsult, 08-50811713
 • Johanna Barane, Rekryterande chef, 08-50829473
Facklig företrädare
 • Katina Staf Vision, 0850829192
 • Susanne Höglin, SACO , 0850829766
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-06-05
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar