generell-orange.png

Koncernarkitekt – systemarkitektur till stadsledningskontoret

Stockholms Stad, Stadsledningskontoret

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.

Stockholms stads strategiska it-verksamhet leds och styrs av stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering. Vi förvaltar och utvecklar en ändamålsenlig it-miljö och skapar förutsättningar för stadens arbete med digitalisering. Avdelningen har drygt 50 medarbetare.

 

Nu söker vi dig som vill bli en del av den stadsövergripande satsningen att stärka stadens koncernarkitektur. Sammantaget rekryterar vi tre arkitekter till områdena infrastruktur, systemarkitektur och informationsarkitektur. Tillsammans arbetar ni i ett gemensamt uppdrag med målet att skapa en tydlig och ändamålsenlig koncernarkitektur för it och digitalisering i Stockholms stad.

 

Din roll


Till enheten Centrala system söker vi nu dig som vill vara en viktig och central del av det strategiska arbetet med stadsövergripande styrning, utveckling och uppföljning av stadens systemarkitektur.

Rollen kommer att verka på stadsövergripande nivå och agera rådgivande och samordnande gentemot stadens olika systemområden i arkitekturfrågor. Du bidrar genom detta i det stadsövergripande arkitekturarbetet och tillsammans driver vi fram hållbara lösningar och medverkar till utveckling av stadens ramverk, metoder och teknikspets.

Du arbetar med en grupp av centrala kärn- och stödsystem och samverkar med dess objektledare, övriga arkitekter inom staden och hos externa leverantörer.

En vardag för dig kan se olika ut beroende på vilka systemområden du arbetar med. Du har en kontinuerlig dialog med kollegor, projektledare, objektledare/-ägare, konsulter och leverantörer i frågor som rör teknik, arkitektur och informationssäkerhet.

Du kommer bland annat att:

 • strukturerat och proaktivt i dialog med såväl kollegor som leverantörer arbeta för att optimera och samordna den samlade systemarkitekturen inom staden
 • etablera och förvalta nödvändiga modeller, artefakter och planer/roadmaps för att beskriva stadens övergripande systemarkitektur samt beroenden till andra it-områden som exempelvis gemensamma it-plattformar
 • delta i framtagande, förvaltning och utveckling av it-relaterade ramverk och styrdokument m.m.
 • delta med övergripande arkitekturkompetens i it- och digitaliseringsrelaterade projekt inom avdelningen
 • bidra med stöd och rådgivning till it- och digitaliseringsrelaterade projekt som drivs av stadens olika förvaltningar och bolag
 • driva delning och återanvändning av kunskaper och lösningar inom systemarkitekturområdet
 • delta i regionala och nationella sammanhang där representation från Stockholms stad med systemarkitektkompetens efterfrågas
 • tillsammans med övriga arkitektroller arbeta för att skapa en tydlig, sammanhållen och ändamålsenlig koncernarkitektur för it och digitalisering i Stockholms stad

Stadsledningskontorets samlade arkitekturfunktion baseras initialt på tillsättandet av tre centrala roller; en informationsarkitekt, en it-arkitekt och en systemarkitekt (denna tjänst). Specialistkompetens inom informations- och it-säkerhet kommer också att finnas i arkitekturfunktionen. Arkitektrollerna kommer att ha sin huvudsakliga förankring i sina respektive enheters uppdrag, men därutöver också ha ett gemensamt uppdrag att utveckla och driva arbetet med den sammanhållna, stadsövergripande koncernarkitekturen för it och digitalisering i staden. Arbetet samordnas bl.a. genom stadsledningskontorets arkitekturråd, där du i denna roll deltar som medlem. Arkitekturfunktionen kommer att styras och ledas av enhetscheferna för de berörda enheterna.

 

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

 • högskole- eller universitetsutbildning inom informationsteknik, datateknik, systemvetenskap eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten
 • en bred och gedigen erfarenhet av system-/applikationsarkitektur som lämpar sig för en komplex systemmiljö och en strategisk och kommunövergripande roll som denna
 • förmåga att målgruppsanpassat kommunicera och förklara it-frågor samt facilitera/driva lösningsdiskussioner kopplat till förändringsbehov m.m.
 • mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

 

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av stora organisationer med it utlagd på entreprenad (multisourcing)
 • erfarenhet av att leda stora, alternativt komplexa, it- eller teknikprojekt med ansvar för leveranser
 • kunskap om moderna teknologier och metoder såsom molnlösningar (XaaS) och tjänstebaserad arkitektur
 • utbildning inom arkitektur
 • erfarenhet av metodutveckling med hjälp av ramverk som exempelvis TOGAF
 • erfarenhet av arbete inom eller med offentlig sektor
 • erfarenhet av användning av arkitekturverktyg, exempelvis Qualiware för modellering av olika arkitekturförmågor, exempelvis verksamhetsförmågor, systemlandskap, data/informationsmodeller, m.m.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.

Vi söker dig som i kombination med teknisk kompetens och erfarenhet har förmågan att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet. Som systemarkitekt är det viktigt att förstå sin roll, sitt uppdrag och att samtidigt se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Rätt person i denna roll är också en person som har för vana att bidra till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. En person som bjuder in till dialog, lyssnar aktivt och anpassar kommunikationen utifrån rådande situation. Du är också proaktiv och utvecklingsinriktad, och är i dialogen med andra utifrån dina egna kompetenser nytänkande och öppen för olika perspektiv. Du är slutligen dessutom en uthållig person med en inre stabilitet och förmåga att förbli motiverad och effektiv trots motgångar och hinder tills resultat är uppnådda. Arkitekturarbetet är ett arbete som kräver så väl flexibilitet som tålamod och långsiktigt tänkande.

Vi erbjuder dig:

 • flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete, friskvårdstid och friskvårdsbidrag och träningslokaler i nära anslutning till arbetsplatsen.
 • en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
 • vi har tydliga mål och ansvarsområden där ett stort eget ansvar råder.
 • goda kompetensutvecklingsmöjligheter
 • stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor och likasinnade kolleger
 • stora möjligheter till att bidra till samhällsnytta
 • fina och ljusa lokaler på Kungsholmen (nära Stadshuset).

Läs mer om dina förmåner som anställd i Stockholms stad: https://jobba.stockholm/formaner/

 

En varm hälsning från din blivande chef


Maria Nielsen heter jag och det är jag som är din blivande chef. Jag är en engagerad och tillgänglig ledare som skapar förutsättningar för att dina idéer ska få en plattform och för att du ska lyckas i dina uppdrag. Jag hjälper dig att navigera och prioritera så du kan växa och utvecklas tillsammans med mig och våra kollegor. Jag tycker det är viktigt att du och mina övriga medarbetare trivs och mår bra på jobbet och jag förespråkar frihet under eget ansvar.


Din ansökan


I samband med din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete för den här specifika tjänsten.

 

Vi hoppas tjänsten väckt ditt intresse. Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt


Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3037
Kontakt
 • Carla Adriasola, 08-50811713
 • Maria Nielsen, 08-50829514
Facklig företrädare
 • Katina Staf, Vision, 0850829192
 • Susanne Höglin, SACO , SACO0850829766
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-06-05
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar