Legitimerad Speciallärare till Elinsborgsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Elinsborgsskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Elinsborgsskolan är en personaltät F-6 skola med ca 340 elever med 2 klasser/årskurs. Skolan har trygg organisation med tydliga rutiner och ett nära samarbete mellan skolledning och personal. Då våra elever har olika etnisk bakgrund bidrar det till en stor mångfald på skolan. Vi ser mångfald som en resurs som skapar dynamik och formar vår verksamhet till en rolig, utvecklande och spännande arbetsplats för såväl elever som personal. Våra elever kommer ifrån hela världen.

På Elinsborgsskolan finns även en förberedelseklass, för våra nyanlända elever samt en särskild undervisningsgrupp. För åk 4–6 har skolan musikprofil och en simsatsning upp till åk 6. Vi värdesätter kulturupplevelser för våra elever och har externa samarbeten med bl.a. Kulturskolan.

Skolan ligger vid Järvafältet vilket ger optimala förutsättningar att samarbeta med Eggebygårds naturskola. Våra prioriterade utvecklingsområden är språk och kunskapsutveckling, kollegialt lärande, lärmiljöer samt trygghet och studiero. Det kollegiala utbytet är ständigt aktuellt i verksamheten. Fritidshemmets verksamhet har ett pågående utvecklingsarbete kring LGR22 och att utveckla rastverksamheten. Fritidshemmet är integrerat i skolan och samarbete skola fritids är väl förankrat vilket möjliggör för elevens lärande under hela skoldagen på Elinsborgsskolan

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi en speciallärare till vårt elevhälsoteam som består av specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, biträdande rektor och rektor. Teamet leds av rektor. Vi arbetar för att få fokus på det främjande och förebyggande arbetet och vi behöver specialpedagogisk kompetens för att bygga strukturer som ska gynna alla elevers lärande.

Som speciallärare på Elinsborgsskolan kommer du att arbeta med tre huvudområden:

  • - Främjande och förebyggande arbete för hela skolan när det gäller elevernas lärande med stort fokus på språk och kunskapsutvecklande arbete tillsammans med skolans lärare
  • - Arbete tillsammans med personalen för att lärare i samverkan med specialpedagog ska kunna hitta arbetsformer och arbetssätt som gynnar elevernas utveckling. Det kan vara coachande samtal, konsultation eller kortare kompetensutbildningsinsatser utifrån specialpedagogiskt perspektiv.
  • - Individuellt arbete med elever utifrån EHTs beslut om insatser. Dessa insatser ska vara tidsbegränsade och utvärderas regelbundet.
     

Kvalifikationer

Vi behöver en speciallärare till vårt EHT-team med behörighet och erfarenhet av arbete som lärare inom läs och skrivinlärning och även med erfarenhet av att arbeta på en skola med låg- och mellanstadium.
Du är legitimerad lärare samt har en eller påbörjad vidareutbildning till speciallärare.
Du har en tydlig kunskapssyn, du behöver kunna arbeta med elever enskilt eller i grupp och du är noggrann och har ett strategiskt synsätt. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att arbeta med elever, vårdnadshavare såväl som kollegor. Att handleda kollegor inom specialpedagogik och genom deras arbete nå framgång är en viktig del av tjänsten.


Du har ett tryggt och bra bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor, du är inläst och håller dig uppdaterad med forskning och nya rön inom specialpedagogik. Du har möjlighet att ingå i externa nätverk för att utvecklas inom yrket. Vi sätter stor vikt vid personlig förmåga.

Övrigt:

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:

Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.

Skolans elevhälsoteam möts varje vecka för att, utifrån elevhälsopersonalens olika professioner, diskutera skolutveckling, organisation och enskilda elever. Ett identifierat utvecklingsområde för skolan är att säkerställa EHTs processer och förtydliga och underlätta samarbetet mellan arbetslagen och elevhälsoteamet.

Vi kommer att påbörja arbetet med intervjuer innan tiden för annonsen går ut, så välkommen med sin ansökan redan nu.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3166
Kontakt
  • Patrik Lindqvist, rektor, 0850803802
  • Anna-Maria Thun, btr rektor, 0850803801
Facklig företrädare
  • Marcus Nilsson, Sveriges lärare, 08-50803800
  • Maria Svenman, Sveriges lärare, 08-50803800
Publicerat 2023-05-16
Sista ansökningsdag 2023-05-30

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar