generell-gron.png

Projektledare Digital service, Stadsledningskontoret, Projektanställning

Stockholms Stad, Stadsledningskontoret

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är cirka 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.

Din arbetsplats

Stockholms stads strategiska IT-verksamhet leds och styrs av stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering. Vi ska förvalta och utveckla en ändamålsenlig IT-miljö samt skapa förutsättningar för morgondagens digitalisering. Avdelningen har idag cirka 55 medarbetare.

På avdelningen för it och digitalisering ingår enheten Strategi och styrning. Vår enhet består av 12 engagerade medarbetare och vi sitter i fina och ljusa lokaler på Kungsholmen. Vi ansvarar för styrning och samordning av avdelningens administrativa arbete, vilket inkluderar budgetplanering och uppföljning inklusive tertialrapporter och bokslut samt löpande ekonomi och administrativa rutiner. Vi ansvarar även för Stockholms stads stadsövergripande styrdokument och styrmodeller inom IT-området. Vi samordnar, styr och stödjer stadens digitaliseringsarbete i staden.

Din roll

Stockholms stad var tidigt ute med att erbjuda digitala servicetjänster för att stockholmare och näringsliv ska kunna få snabb service och enkel, tydlig information. Nu finns behov av att systematiskt och stegvis modernisera stadens utbud av digital service. Med utgångspunkt i stadens kvalitetsprogram ska moderniseringen skapa en användarupplevelse som är sömlös, enhetlig och användarvänlig. Satsningen ska även ge en helhetssyn som underlättar för verksamhetsutveckling, enhetlighet och effektivitet som drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Arbetet kommer att drivas i nära samarbete med övriga avdelningar på stadsledningskontoret, däribland avdelningen för kommunikation och omvärld samt avdelningen för kvalitet och säkerhet.

Vi söker därför en projektledare som kan leda det här arbetet under en projektanställning som löper fram till och med 2023-12-31.

Arbetsbeskrivning

Som projektledare ansvar du för att genomföra en förstudie som belyser hur staden kan göra en stegvis modernisering av nuvarande utbud av digital service samt ta fram en målbild för ett önskat läge. Förstudien ska konkretisera och förtydliga effekter, nyttor och förutsättningar. Förstudien ska även ta fram underlag till beslut om ett genomförandeprojekt.

Dina arbetsuppgifter innebär huvudsakligen att

 • Projektleda arbetet med förstudien och initiera nödvändiga delprojekt
 • Ansvara för budgethållning och vara föredragande gentemot styrgrupp
 • Vid behov avropa konsultstöd och löpande följa upp deras arbete
 • Kartlägga och inventera behov
 • Ha dialog med kollegor i vitt skilda verksamheter
 • Analysera och dra slutsatser

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • avslutad högskoleutbildning med inriktning inom webb/e-tjänsteutveckling och/eller kommunikation, eller motsvarande
 • arbetat i eller nära ledningsgrupper
 • minst fem års dokumenterad erfarenhet av att på en strategisk nivå, samordna och leda digitala utvecklingsprojekt i en större organisation.
 • stor erfarenhet av kravställning av IT-lösningar
 • innehaft beställningsansvar
 • kunskap om de lagar och regler som styr offentlig förvaltning och specifikt inom digitalisering
 • god förståelse för agil utvecklingsmetodik

Det är meriterande om du har:

 • arbetat i eller för Stockholms stad
 • erfarenhet av att ha arbetat med avtalsfrågor

Vi lägger stor vikt vid följande förmågor och färdigheter:

Som person har du en hög problemlösande analysförmåga och kan arbeta med komplexa frågor och bryta ner problem i sina beståndsdelar i syfte att lösa dem.  Du är kommunikativ och duktig på att lyssna och anpassa dig till mottagaren och situationen. Du talar tydligt och engagerat i både enskilda möten och i större sammanhang för att påverka och övertyga i avsikt att få med dig andra. Du säkerställer att det du vill förmedla når mottagaren.

För att trivas i rollen behöver du vara bekväm med att driva ett tydligt ledarskap som skapar förutsättningar för att effektivt nå gemensamma mål. Du skapar trygghet och förtroende och du kan inspirera till engagemang och delaktighet hos andra. Det är avgörande att du arbetar strategiskt, långsiktigt hållbart och har ett brett perspektiv på frågor. 

I och med att vi arbetar med hela stadens organisation är det viktigt att du har förmåga att se till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet, där du ständigt kommer behöva väga olika verksamhetsperspektiv mot varandra.

Som person är du lugn, stabil och kontrollerad. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planeringar och agerande. Du förändrar din inriktning när målen och förutsättningar ändras för att kunna leverera med kvalitet utefter tid och budget.

Din ansökan

I din ansökan vill vi att du bifogar ett personligt brev där du endast kortfattat beskriver hur du har arbetet med samtliga krav och i vilken utsträckning, samt motiverar varför du söker tjänsten och vad du kan bidra med i den här rollen.

Övrigt

Vi erbjuder dig en arbetsplats med kompetenta medarbetare i en prestigelös och engagerande miljö. Det är en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till samverkan med många olika kompetenser och professioner. Vi har ett positivt och öppet klimat, engagerade och kunniga kollegor med stort driv samt fokus på verksamhetens uppdrag. Vi erbjuder flexibel arbetstid, goda friskvårdsmöjligheter samt möjlighet att ibland arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Läs gärna mer om våra förmåner på https://jobba.stockholm/formaner

Varmt välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ÖK
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/6806
Kontakt
 • Carla Adriasola, Rekryteringskonsult, 0850811713
 • Kristina Lundevall, Rekryterande chef, 0850829524
Facklig företrädare
 • Katarina Staf, Vision0850829192
 • Susanne Höglin, SACO0850829766
Publicerat 2022-10-03
Sista ansökningsdag 2022-10-17

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här