skola-lila.png

Rektor till Anna Whitlocks gymnasium

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam, du har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm


Om skolan

Anna Whitlocks gymnasium är en kommunal gymnasieskola, centralt belägen på Kungsholmen i Stockholm, med ca 2200 elever och ca 180 medarbetare. Skolan erbjuder samtliga högskoleförberedande program (EK, SA, NA, TE, ES) med flertal inriktningar och profiler samt individuellt alternativ sedan starten 2018. Skolans vision är bildning och innovation för en hållbar framtid. Målet är att eleverna ska tillägna sig en bildningsnivå som leder till självständighet, integritet och tillit till den egna förmågan. För att kunna arbeta mot skolans vision organiseras undervisning och lärande i programöverskridande undervisningsteam. Skol- och undervisningsutveckling sker med kollegialt lärande och formativt arbetssätt som centrala metoder. För att kunna förverkliga skolans identitet och profiler har skolan ett nära samarbete med högskolor/universitet, organisationer och företag. Skolans ledningsgrupp består av rektor, sex biträdande rektorer och tre gruppchefer.  Skolans pedagogiska ledningsgrupp leds av rektor tillsammans med biträdande rektorer, förstelärare och lektorer. I skolans ämnesledningsgrupp ingår förstelärare och lektorer som leder ämnesarbetet.

 

Läs mer om skolan här: Anna Whitlocks gymnasium

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag är att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Vidare ansvarar du för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.  I din roll som rektor har du ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar.

Tyngdpunkten i ditt uppdrag är att fortsätta och utveckla arbetet med skolans vision och idé med fokus på bildning, innovation och hållbarhet. Som chef i Stockholms stad och på Anna Whitlocks gymnasium formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

  

Ditt ledarskap

Anna Whitlocks gymnasium söker en rektor som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt goda relationer med andra människor, lyssnar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som rektor är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Du främjar nytänkande och mångfald, engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling samt utvecklar det egna ledarskapet.

 

Vi söker dig som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du skapar förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål och skapar en god kultur för engagemang och delaktighet. Som chef lyssnar och anpassar du dig till mottagaren och situationen.

 

Du talar tydligt och engagerat i både enskilda möten och i större sammanhang för att påverka och övertyga i avsikt att få med dig andra. Du är en ledare som visar tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt i hela organisationen.

 

Vi söker dig som har mod att skapa och prova nya framkomliga vägar samt vågar driva igenom beslut med lyhördhet för organisationen, uppdraget och situationen. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar samt väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Vi söker en rektor som strukturerar och systematiserar verksamheten för att skapa en lärande organisation.

 

Utbildning

Du har en pedagogisk högskoleutbildning med behörighet att undervisa på gymnasiet och har genomfört Rektorsprogrammet. Meriterande är Fortbildning för rektorer och/eller andra likvärdiga ledarskapsutbildningar lämpliga för tjänsten.

 

Erfarenhet

Du har en flerårig rektorserfarenhet från gymnasiet och erfarenhet av att leda andra chefer. Meriterande är erfarenhet av att verka i en större offentligt styrd verksamhet och att driva förändringsarbete.

 

Kunskap

Du är väl förtrogen med Gy11/Gy25 och gymnasieskolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har god insyn i hela skolans organisation och kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund. Du har en god dokumenterad pedagogisk insikt samt är väl förtrogen med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Du har god kunskap om ekonomisk styrning för en hållbar ekonomi och budget i balans.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/899
Kontakt
  • Ilana Hart, gymnasiechef, 08-50833585
  • Eva Krohn, chefsrekryterare, 08-50833979
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledare, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
  • David Gustafsson, Sveriges Lärare, 076-1233550
Publicerat 2024-02-16
Sista ansökningsdag 2024-03-03
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar