skola-lila.png

Rektor till Gustav Vasa skola och Karlbergs skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam, du har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm.


Om skolorna

Gustav Vasa skola är en F-6 skola och Karlbergs skola är en F-3 skola som är belägna på Norrmalm med 350 respektive 200 elever. Gustav Vasa skola arbetar med ett helintegrerat F-2 och bl a med antimobbningsprogrammet Olweus, Synligt Lärande som baseras på John Hatties forskning och James Nottinghams arbete med att omsätta forskningen i praktiken. Karlsbergs skola är ”den lilla skolan i den stora staden” och har vunnit flera priser för sitt framgångsrika arbete. Skolan är uppdelade på två adresser. Under förutsättning att nämnden fattar beslut kommer båda skolorna bli en ekonomisk enhet med en rektor. Skolledningen på Gustav Vasa skola består av rektor, en biträdande rektor och sex pedagogiska ledare. På Karlbergs skola består skolledningen av rektor och två biträdande rektorer.

 

Läs mer om skolorna här: Gustav Vasa skola och Karlbergs skola

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag är att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Vidare ansvarar du för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.  I din roll som rektor har du har ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar.

 

Utöver grunduppdraget ska du skapa fungerande skolenheter med en gemensam skolledning och administration. Du ska bygga upp ett fullt utvecklat mellanstadium på Gustav Vasa skola.

 

Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

 

Ditt ledarskap

Gustav Vasa skola och Karlbergs skola söker en synlig rektor som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som rektor är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Du främjar nytänkande och mångfald samt engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och du utvecklar ditt eget ledarskap. Vi söker dig som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är strategisk och har ett brett perspektiv på frågor samt ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Som ledare visar du tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt långt ner i organisationen. Som chef leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål samt samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du skapar engagemang och delaktighet! Vi söker en rektor som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer och behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.

 

Utbildning

Du är har en lärarutbildning och har genomfört Rektorsprogrammet. Meriterande är en specialpedagogisk utbildning.

 

Erfarenhet

Du har erfarenhet av att vara skolledare, att bygga upp och genomföra organisationsförändringar, sammanföra enheter med olika kulturer. Meriterande är erfarenhet av antimobbingprogram.

 

Kunskap

Du är väl förtrogen med LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har god insyn i hela skolans organisation och kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund och är väl förtrogen med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Meriterande är kunskap om ”Synligt lärande” och Stockholms stads digitala program.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/8282
Kontakt
  • Adelinde Schmidhuber, grundskolechef, 08-50833913
  • Bodil Torelm, chefsrekryterare, 08-50833775
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledarförbund, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, LR, 076-1215706
Publicerat 2022-11-30
Sista ansökningsdag 2022-12-14
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här