Rektor till Kämpetorpsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam utan har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm

 

Om skolan

Kämpetorpsskolan, som ligger i Älvsjö söder om Stockholm, är en skola med lång tradition och starkt varumärke som under de senaste åren byggt ut verksamheten med högstadium till en F-9-skola. Skolan har nu cirka 950 elever och fullt utbyggd kommer elevantalet att vara cirka 1000. Skolan har sedan 2021 arbetat med PRIO Stockholm för nya arbetssätt och metoder som leder till en mer lärande organisation och ett stärkt kollegialt samarbete och använder programmet Mentorer i Våldsprevention (MVP) för att stärka såväl elever som pedagoger. De prioriterade målen handlar om att bygga en ansvarskultur, ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt förbättra elevernas kunskapsresultat. Skolans elevhälsoarbete är centralt med fokus på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och med en av de biträdande rektorerna som ansvarig för elevhälsan på övergripande nivå. Ledningsgruppen består av rektor, fyra biträdande rektorer och en administrativ chef.

Läs mer på skolans hemsida

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag blir att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Du ansvarar också för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. I din roll som rektor har du ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Utöver grunduppdraget kräver tjänsten som rektor på Kämpetorpsskolan ett tydligt och närvarande chefs-och ledarskap. Med stor verksamhet, som byggts ut med högstadium under de senaste åren, är en central del i uppdraget att skapa helhet och samsyn i skolan och för dess utveckling mot en stark F-9-skola. Rektor behöver ha helhetsperspektiv och samtidigt arbeta för att ge utrymme och förståelse för olika förutsättningar och styrkor i verksamheten. Fokus är att skapa samverkan för en fortsatt gynnsam grund för elevens hela skoldag och utveckling.

Uppdraget handlar i ett vidare perspektiv om att möta verksamheten med öppenhet och nyfikenhet för att ta vara på det goda och samtidigt identifiera och utveckla skolan i takt med ändrade förutsättningar såväl internt som externt.

 

Ditt ledarskap

Kämpetorpsskolan söker en rektor som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Som chef ser du till helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och styrs av mål- och resultattänkande i prioritering, planering och agerande. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt håller tidsramar. Du strukturerar och systematiserar verksamheten för ett organisatoriskt lärande samt arbetar bra med komplexa frågor och löser komplicerade problem. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Som ledare har du god samarbetsförmåga, relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt visar tillit och förtroende för medarbetarna. Du är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete samt främjar nytänkande och mångfald. Du engagerar, arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar ditt ledarskap.

 

Utbildning

Du ska ha lärarexamen samt genomgått rektorsprogrammet. Utbildning inom organisation, det personliga ledarskapet samt att leda grupper är meriterande.

 

Erfarenhet

Du ska ha erfarenhet som skolledare F-9 samt rektorserfarenhet. Du ska även ha erfarenhet av att leda större och komplexa skolorganisationer med kunskap om organisationsprocesser och förändringledning. Du har erfarenhet av att leda verksamhet genom andra chefer samt att leda och organisera budgetarbete. Meriterande är skolledarerfarenhet från högstadiet, erfarenhet av Stockholms stads IT-system samt arbete på skolmyndighet.

 

Kunskap

Vi söker dig som har kunskap om att organisera och driva pedagogisk verksamhet samt att leda en skola på vetenskaplig grund. Du är väl förtrogen med LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation, samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du är förtrogen med elevnära skolforskning, systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete, digitala verktyg samt informationsteknologi.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/5353
Kontakt
  • Deirdre Cronin Olsson, grundskolechef, 08-50847355
  • Eva Krohn, chefsrekryterare, 08-50833797
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledare, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
  • David Gustafsson, Sveriges Lärare, 076-1233550
Publicerat 2023-09-15
Sista ansökningsdag 2023-10-01
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar