Rektor till Kvarnbackaskolan

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Rektor till Kvarnbackaskolan

”Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.” (text från Stockholms stad)

 

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam utan har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm

 

Om skolan

Kvarnbackaskolan är en mångkulturell F-6-skola med ca 330 elever och 94 personal. Inom verksamheten finns också anpassad grundskola. Behörighetsgraden bland lärarna på skolan är hög och det råder ett gott samarbetsklimat. Skolans personal är engagerad och kompetent med elevens lärande och välmående i centrum. ”Alla barn är allas barn” lyder skolans motto. Skolan ligger på gränsen mellan Kista och Husby som också är det primära upptagningsområdet. Skolan är väl förankrad i området och har ett fokus på flerlärarskap, undervisningens kvalitet samt språkutveckling. Den fina utemiljön stimulerar till rörelse och aktivitet och det närliggande Järvafältet och dess grönområden används också flitigt. Kvarnbackaskolan samarbetar med El Sistema och som ett led i skolans kulturtrappa får alla elever lära sig ett instrument i lågstadiet och upptäcka musiken under ledning av utbildade musikpedagoger. Skolans ledningsgrupp består av rektor samt två biträdande rektorer och den pedagogiska ledningsgruppen leds av rektor tillsammans med biträdande rektorer, förstelärare och lektor.

Läs mer på skolans hemsida

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag blir att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen i förhållande till nationella mål. Du ansvarar också för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. I din roll som rektor har du ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Ditt uppdrag utöver det generella rektorsuppdraget blir att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet där undervisningens kvalitet är det centrala. Skolan ska vara etablerad som det självklara valet för närområdets barn och ungdomar. Att prioritera och sätta värde till samarbete med andra skolor för elevernas bästa i området är centralt. Som rektor på Järva ges du möjlighet att ingå i olika fortbildningsinsatser och nätverk både i Stockholmsregionen och i utbyten med andra städer.

 

Ditt ledarskap

Som rektor för Kvarnbackaskolan ser du till helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och styrs av mål- och resultattänkande i prioritering, planering och agerande. Du skapar förutsättningar som krävs för att nå gemensamma mål samt skapar en kultur för engagemang och delaktighet. Du bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Som chef är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbete, främjar nytänkade och mångfald, kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling. Ditt ledarskap bygger på mod att skapa och testa nya framkomliga vägar och du vågar driva igenom beslut med lyhördhet för organisationen, uppdraget och situationen. Du visar intresse för ditt arbetsområde och kan omsätta den energin till handlingskraft. Ditt engagemang i arbetet sprider sig till andra. Som ledare visar du tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt långt ner i organisationen. Du kommunicerar tydligt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter samt lyssnar och anpassar dig till mottagaren och situationen.

 

Utbildning

Du ska ha pedagogisk högskoleutbildning samt genomgått rektorsprogrammet. Meriterande är specialpedagogisk kompetens.

 

Erfarenhet

Du ska ha minst tre års erfarenhet som skolledare. Meriterande är tidigare arbete i mångkulturellt område samt erfarenhet av arbete med anpassad grundskola.

 

Kunskap

Vi söker dig som har kunskap om att organisera och driva pedagogisk verksamhet samt att leda en skola på vetenskaplig grund. Du är väl förtrogen med LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation, samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har insyn i hela skolans organisation och är väl förtrogen med elevnära skolforskning, systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete, digitala verktyg samt informationsteknologi. Meriterande är kunskap kring språkutvecklande arbetssätt och om olika organisatoriska strukturer.                                                                                                                      

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/1004
Kontakt
  • Fredrik Boström, grundskolechef, 076-1208701
  • Bodil Torelm, chefsrekryterare, 08-50833775
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledare, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
  • David Gustafsson, Sveriges Lärare, 076-1233550
Publicerat 2024-02-23
Sista ansökningsdag 2024-03-10
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar