Rektor till Norra Ängby skola

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam utan har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm

 

Om skolan

Norra Ängby skola är en F-6-skola med ca 700 elever och ca 100 medarbetare som ligger i västra Stockholm med tillgång till skog, sjö samt grönområden. Skolans medarbetare är kompetenta, engagerade och undervisningen har hög kvalitet.

Skolan har följande fokusområden:

  • Tydlig lektionsstruktur i alla ämnen.
  • Relationsskapande lärmiljö och arbetssätt.
  • Aktiva raster.
  • Digitalisering och differentierad undervisning.

För åk 4-6 finns en bild- och musikfördjupningsklass. En hög andel av eleverna är inskrivna på fritids och på skolan finns en av Stockholms största fritidsklubbar.

Skolledningen består av rektor och tre biträdande rektorer.

Läs mer på skolans hemsida                                                                

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag blir att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Du ansvarar också för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. I din roll som rektor har du ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Utöver det generella rektorsuppdraget blir ditt uppdrag att ena skolan i en vision eller kring ett utvecklingsarbete som skapar ökad samsyn, samarbete och trivsel hos personalen. Du ska även fortsätta att utveckla och synliggöra arbetet med svenska som andraspråk samt specialundervisningen. Du bygger tillit och trygghet i organisationen, är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att få organisationen att växa.

 

Ditt ledarskap

Norra Ängby skola söker en rektor som ser till helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och styrs av mål- och resultattänkande i prioritering, planering och agerande. Du bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Som chef är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbete, främjar nytänkande och mångfald samt arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling. Du strukturerar och systematiserar verksamheten för ett organisatoriskt lärarande och tänker strategiskt och hållbart samt har ett brett perspektiv på frågor. Du har mod att skapa och testa nya framkomliga vägar och vågar driva igenom beslut med lyhördhet för organisationen, uppdraget och situationen. I din kommunikation är du tydlig - säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du lyssnar och anpassar dig till mottagaren och situationen. Du kommunicerar tydligt och engagerat i både enskilda möten och i större sammanhang för att påverka och övertyga i avsikt att få med dig andra.

 

Utbildning

Du ska ha lärarexamen samt genomgått rektorsprogrammet. Specialpedagogisk utbildning är meriterande.

 

Erfarenhet

Du ska ha flerårig erfarenhet som skolledare. Meriterande är erfarenhet av framgångsrikt utvecklingsarbete samt av samverkansarbete.

 

Kunskap

Vi söker dig som har kunskap om att organisera och driva pedagogisk verksamhet samt att leda en skola på vetenskaplig grund. Du är väl förtrogen med LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation, samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har insyn i hela skolans organisation och är  väl förtrogen med elevnära skolforskning, systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete, digitala verktyg samt informationsteknologi. Du har även god kunskap i ekonomi, budgetarbete och om elevhälsoarbete. Meriterande är kunskap om tematiskt arbete.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/853
Kontakt
  • Mikael Kaspar, grundskolechef, 08-50833777
  • Bodil Torelm, chefsrekryterare, 08-50833775
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledare, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
  • David Gustafsson, Sveriges Lärare, 076-1233550
Publicerat 2024-02-15
Sista ansökningsdag 2024-02-29
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar