Rektor till Ormkärrsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Pk-avd, KFE-enheten

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam utan har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm

 

Om skolan

Ormkärrsskolan är en F- 6-skola i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör. Skolan ligger i anslutning till Älvsjöskogen och nära Hagsätraskolan och ingår nu i den rektorsenheten. Inför läsåret 23/24 kommer skolan att ha ca 185 elever och bli en egen rektorsenhet. Ormkärrskolan arbetar med att utveckla tillgängliga lärmiljöer och skolans ledstjärna är ”en skola för var och en.”  Både på Ormkärrsskolan och Hagsätraskolan har professionsutveckling pågått under flera år. Skolorna har samma mål och 3 prioriterade sådana i sin verksamhetsplan för 2023:

  1. Tillgänglighet - skapa goda förutsättningar för att göra skolan tillgänglig för alla.
  2. Värdegrundsarbete - öka den upplevda känslan av trygghet och studiero.
  3. Minska elevernas frånvaro - ett aktivt frånvaroarbete med alla elever som har mer än 15% frånvaro/månad.

 

Läs mer på skolans hemsida

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag blir att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Du ansvarar också för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. Du har ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

 

En av Ormkärrsskolans utmaningar är att se till att eleverna stannar kvar under mellanstadietiden. Som rektor på skolan ska du se till att både personal och elever trivs och vill stanna kvar samt skapa förtroende hos vårdnadshavare så barnen går kvar. Du ska också vara duktig på att samarbeta och samverka med rektorer, socialtjänsten och polisen.

 

Ditt ledarskap

Ormkärrsskolan söker en rektor som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är tydliga för alla berörda parter. Du ser till helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå uppsatta mål samt skapar engagemang och delaktighet. Som ledare har du god samarbetsförmåga, visar tillit och förtroende för medarbetarna samt arbetar nära verksamheten på alla nivåer. Du är proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet samt främjar nytänkande och mångfald. Du arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar ditt eget ledarskap. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt styrs av mål-och resultattänkande i prioritering, planering och agerande. Som rektor tänker du strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. I stressituationer är du lugn, stabil, kontrollerad och behåller ett realistiskt perspektiv på situationer. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang samt skapar kontakter och underhåller relationer. Du är coachande och utvecklar medarbetarna genom att leda dem i att identifiera mål, undanröja hinder, skapa möjligheter och planera handling. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.

 

Utbildning

Du ska vara grundskollärare behörig F-6 samt genomfört Rektorsprogrammet.

 

Meriterande erfarenhet

Du ska ha skolledarerfarenhet av att ha arbetat på F-6-skola.

 

Kunskap

Vi söker dig som har kunskap om att organisera och driva pedagogisk verksamhet samt att leda en skola på vetenskaplig grund. Du är väl förtrogen med LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du är även förtrogen med elevnära skolforskning, systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete, digitala verktyg samt informationsteknologi. Du ska ha goda kunskaper i ekonomi och budgetarbete samt om elevhälsa/NPF/inkludering.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/537
Kontakt
  • Carina Hallqvist, grundskolechef, 08-50833645
  • Bodil Torelm, chefsrekryterare, 08-50833775
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledare, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
  • Klara Frohm, Sveriges Lärare, 076-1233937
Publicerat 2023-01-30
Sista ansökningsdag 2023-02-13
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här