Rektor till Oxhagsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Pk-avd, KFE-enheten

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam utan har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm

 

Om skolan

Oxhagsskolan är en mångkulturell F-6-skola som ligger invid Akallas tunnelbanestation med närhet till både skog och 4 H-gård. Skolan består idag av ca 350 elever (varav 15 tillhör grundsärskolan) och 70 medarbetare. Alla lärare är behöriga och har lärarlegitimation.

Oxhagsskolan har en stabil ekonomi och organisation. Skolans styrkor är personaltätheten, det s k trelärarsystemet samt ett välutvecklad EHT. Skola och fritidshem har ett tätt samarbete. Studiero råder och skolan har goda resultat. Digitala verktyg används i undervisningen och programmering undervisas redan i de tidiga åldrarna. Skolan arbetar läsfrämjande och språkutvecklande baserat på relevant forskning som genomsyrar verksamheten.

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag blir att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Du ansvarar också för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. Du har ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

 

Utöver grunduppdraget ska du behålla, förädla och förfina det Oxhagsskolan har gällande trelärarsystemet, elevhälsoarbetet samt det specialpedagogiska arbetet. Du ska även prioritera, behålla och utveckla det språkutvecklande arbetet samt samarbetet mellan skola och fritidshem.

 

Läs mer på skolans hemsida

  

Ditt ledarskap

Oxhagsskolan söker en rektor som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du ser till helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och styrs av mål- och resultattänkande i prioritering, planering och agerande. Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål samt skapar engagemang och delaktighet. Du visar tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt långt ner i organisationen. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och skapar kontakter samt underhåller relationer. Som ledare är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbete samt främjar nytänkande och mångfald. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad och behåller ett realistiskt perspektiv på saker. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.

 

Utbildning

Du ska vara legitimerad lärare och genomfört rektorsprogrammet.

 

Erfarenhet

Du ska ha erfarenhet som skolledare från F-6-skola med fritidshem. Meriterande är erfarenhet av arbete som skolledare i mångkulturellt område, av grundsärskola samt av språkutvecklande arbete och svenska som andraspråk (SVA).

 

Kunskap

Vi söker dig som har kunskap om att organisera och driva pedagogisk verksamhet samt att leda en skola på vetenskaplig grund. Du är väl förtrogen med LGR 11/LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du är även förtrogen med elevnära skolforskning, systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete, digitala verktyg samt informationsteknologi.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/4833
Kontakt
  • Happy Hilmarsdottir, grundskolechef, 08-50833913
  • Jennie Astbrant, chefsrekryterare, 08-50833852
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges skolledarförbund, 076-8252583
  • Marita Hansson, Lärarförbundet skolledare, 08-50842902
  • Britt-Marie Selin, LR, 076-1215706
Publicerat 2022-07-29
Sista ansökningsdag 2022-08-14
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här