skola-lila.png

Rektor till Sjöstadsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam, du har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm.


Om skolan

Sjöstadsskolan är en F-9-skola med närmare 1000 elever som är fördelade i två skolbyggnader vilka inkluderar grundskola och grundsärskola. På skolan finns även två särskilda undervisningsgrupper. Undervisning och trygghet står i centrum på Sjöstadsskolan och man deltar i en praktiknära forskning där fokus läggs på den ämnesdidaktiska utvecklingen. Lärarbehörigheten på skolan är 100% och man tar kontinuerligt emot VFU-studenter. Sjöstadsskolan har en väl utbyggd elevhälsa och med ett modernt kök lagas all mat med omsorg från grunden. Skolans ledningsgrupp består av rektor, fyra biträdande rektorer och en administrativ chef.

 

Läs mer här om Sjöstadsskolan

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag är att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Vidare ansvarar du för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.  I din roll som rektor har du har ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar.

 

Sjöstadsskolan är en stor skola som deltar i många projekt och ditt uppdrag, utöver det generella rektorsuppdraget, blir att prioritera rätt insats vid rätt tillfälle samt skapa samsyn och samhörighet i hela skolan.

 

Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

 

Ditt ledarskap

Sjöstadsskolan söker en rektor som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Vi söker en ledare som arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som rektor är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Du främjar nytänkande och mångfald samt engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och du utvecklar ditt eget ledarskap. Vi söker dig som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Som chef planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Vi söker dig som har ett tillitbaserat ledarskap.

 

Utbildning

Du är har en pedagogisk högskoleutbildning och har genomfört Rektorsprogrammet. Meriterande är speciallärarutbildning och ledarskapsutbildning.

 

Erfarenhet

Du har skolledarerfarenhet från en F-9 skola inklusive fritidshem och grundsärskola. Erfarenhet av att skapa en väl fungerande elevhälsa är meriterande.

 

Kunskap

Du är väl förtrogen med LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har god insyn i hela skolans organisation och kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund och är väl förtrogen med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/6496
Kontakt
  • Adelinde Schmidhuber, grundskolechef, 08-50833913
  • Bodil Torelm, chefsrekryterare, 08-50833775
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledarförbund, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, LR, 076-1215706
Publicerat 2022-09-21
Sista ansökningsdag 2022-10-05
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar