Rektor till Sköndalsskolan

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam utan har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm.

 

Om skolan

Sköndalsskolan ligger i det natursköna och starkt expansiva området Sköndal med närhet till Drevviken. Skolan har ca 500 elever i årskurs F-6 med integrerade fritidshem och fritidsklubb och drygt 80 medarbetare. Med en väl fungerande organisation och en god samverkan mellan skolans olika professioner har man lagt en tydlig grund för såväl den dagliga verksamheten som för att bedriva skolutvecklande arbete. Personalen är organiserad i arbetslag där alla tillsammans tar ansvar för elevernas kunskapsinhämtning och sociala utveckling utifrån ett inkluderande och salutogent förhållningssätt. Skolan och undervisningen präglas av traditioner, kontinuitet, rutiner och stabilitet med utvecklingsfokus kring stödet av digitala lärohjälpmedel samt utveckling av rast- och fritids-verksamheterna. Eleverna, vårdnadshavare och medarbetare uttrycker alla en hög grad av trivsel och trygghet och eleverna visar genomgående goda resultat. Skolans motto är att alla elever ska lära och lyckas i skolan. 

Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer samt en administrativ chef.

Läs mer på skolans hemsida                    

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag blir att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Du ansvarar också för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. I din roll som rektor har du ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Ditt uppdrag blir utöver det generella rektorsuppdraget att arbeta för att en större andel elever ska välja Sköndalsskolan i mellanstadiet. Med det systematiska kvalitetsarbetet som grund driver du verksamheten och utvecklingsarbetet på ett strukturerat sätt tillsammans med personalen i god samverkan. Du främjar nytänkande och mångfald samt är villig att leda och utveckla arbetet med Sköndalsskolans elevhälsa. Som rektor möter du elever, personal och vårdnadshavare på ett sätt som tar sikte mot visionen om att skapa en skola där elever kan fokusera på kunskapsinlärning och har goda relationer i en trygg miljö med närvarande vuxna.

 

Ditt ledarskap

Sköndalsskolan söker en rektor som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Som chef ser du till helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och styrs av mål- och resultattänkande i prioritering, planering och agerande. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, håller tidsramar samt är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Som ledare har du god samarbetsförmåga, relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och löser konflikter konstruktivt. Du visar tillit och förtroende för medarbetarna och är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete, främjar nytänkande och mångfald samt arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling. 

  

Utbildning

Du ska ha pedagogisk högskoleutbildning samt genomgått rektorsprogrammet. Meriterande är specialpedagogisk kompetens, fördjupningen Fortbildning för rektorer samt ledarskapsutbildningar.

 

Erfarenhet

Du ska ha erfarenhet som skolledare F-6-skola samt fritidshem. Meriterande är rektorsuppdrag, erfarenhet av Stockholms stads organisation och system, egen undervisning inom skolverksamhet samt av att leda och utveckla välfungerande elevhälsovård.

 

Kunskap

Vi söker dig som har kunskap om att organisera och driva pedagogisk verksamhet samt att leda en skola på vetenskaplig grund. Du är väl förtrogen med LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation, samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har insyn i hela skolans organisation och är  väl förtrogen med elevnära skolforskning, systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete, digitala verktyg samt informationsteknologi. Du har även kunskap om budgetarbete och har en välutvecklad kommunikativ förmåga i tal och skrift.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6876
Kontakt
  • Bo Andersson, grundskolechef, 08-50833620
  • Bodil Torelm, chefsrekryterare, 08-50833775
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledare, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
  • David Gustafsson, Sveriges Lärare, 076-1233550
Publicerat 2023-11-29
Sista ansökningsdag 2023-12-13
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar