skola-lila.png

Rektor till Thorildsplans gymnasium

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam, du har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm


Om skolan

Thorildsplans gymnasium är en av Stockholms större gymnasieskolor med ca 1400 elever och 130 personal. Skolan har ett brett utbud av program så som Teknik-, Samhällsvetenskaps-, Ekonomi-Naturvetenskaps-, samt El- och energiprogrammet. Skolan har en specialpedagogisk profil på Teknik- och Naturvetenskapsprogrammet. På skolan finns också ett individanpassat introduktionsprogram som kallas Flexibelt lärande (Individuellt alternativ) samt hörselklasser. Skolans ledningsgrupp består av rektor, fyra biträdande rektorer samt en administrativ chef.

 

Thorildsplans gymnasium vill vara en modern skola där tradition, innovation, kreativitet och nyfikenhet blandas. Här ska elever växa, utvecklas, utbildas och förberedas för ett samhälle som förändras i rasande fart. Skolan tror på variation och aktivitet och erbjuder elever en varierad studiegång med kopplingar till näringslivet, möjligheter till studieresor och fältstudier. Skolan tror också att trivsel och trevligheter är en förutsättning för att elever ska kunna ha fokus på den kunskapsutveckling som efter skolåren ska leda till fortsatta studier på högskola eller universitet eller direkt ut i arbetslivet.

 

Läs mer om skolan här: Thorildsplans gymnasium

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag är att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Vidare ansvarar du för att kvalitets- och skolutvecklingsarbetet bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.  I din roll som rektor har du ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar.

 

Rektorsuppdraget på Thorildsplans gymnasium handlar om att ha en tydlig pedagogisk vision för skolan som ligger i linje med skolans identitet och skolkultur samtidigt som skolan behöver kunna möta upp en föränderlig omvärld. Du ska säkerställa och synliggöra en tydlig och hållbar organisation för hela skolan genom att verka för en stabil ledningsorganisation med tydliga roller, mandat samt ansvar och samtidigt vara lyhörd för verksamhetens behov. För att klara uppdraget behöver du ha hög förmåga att kommunicera, skapa delaktighet i beslutsprocessen samt förankra fattade beslut och vara modig i beslutsfattandet.

 

Ditt ledarskap

Thorildsplans gymnasium söker en rektor som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt lyssnar in och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som rektor är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Vi söker en rektor som är tillitsfull och lyhörd som främjar nytänkande och mångfald, engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling samt utvecklar det egna ledarskapet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Som ledare är du lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Du är strukturerad, tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Vi söker dig som skapar kontakter och underhåller relationer. Som chef fattar du beslut och agerar utifrån dessa utan dröjsmål trots begränsad information eller svåra omständigheter samt visar omdöme under tidspress.

 

Utbildning

Du har en pedagogisk högskoleutbildning och har genomfört Rektorsprogrammet. Meriterande är Fortbildning för rektorer och/eller ledarskapsutbildningar.

 

Erfarenhet

Du har flerårig skolledarerfarenhet från gymnasiet samt erfarenhet av budgetansvar. Meriterande är flerårig skolledarerfarenhet från kommunal verksamhet, erfarenhet av att leda andra chefer, erfarenhet av att leda och utveckla en stor skola med över 1000 elever. Har du lett processer för verksamhetsutveckling inom gymnasieskolan till exempel inom det tekniska/naturvetenskapliga området eller andra för gymnasieskolan viktiga processer är även det meriterande.

 

Kunskap

Du är väl förtrogen med Gy11/Gy25 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har god insyn i hela skolans organisation och kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund och är väl förtrogen med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Du har kunskap om att leda elevhälsoorganisation enlig aktuell forskning.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/882
Kontakt
  • Hans Kristian Widberg, gymnasiechef, 070-7719516
  • Jennie Astbrant, chefsrekryterare, 08-50833852
Facklig företrädare
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledare, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
  • David Gustafsson, Sveriges Lärare, 076-1233550
Publicerat 2024-02-16
Sista ansökningsdag 2024-03-03
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar