RSU Södermalm söker kurator

Utbildningsförvaltningen Åsö Grundskola

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Beskrivning

RSU Södermalm är en särskild regional undervisningsgrupp och ingår i organisationen för Åsö grundskola. Vi har våra lokaler l mitt i söders hjärta med närhet till Medborgarplatsen, Mariatorget och Slussen. 

RSU Södermalm tar emot elever från Södermalms grundskolor, och en stadsdelsgemensam organisation vilket innebär att rektorer på de olika skolorna på Södermalm ansöker om placering för elever som under en period behöver ett annat sammanhang. Placeringen är tidsbegränsad till en termin.

Det finns tre inriktningar inom RSU Södermalm: Framgången som är för elever åk 6-9 med normbrytande beteenden och låg måluppfyllelse, Fristaden som är för elever åk 4-6 som har hög skolfrånvaro och Närvaroteamet som jobbar med hemmet och skolan för att öka elevens skolnärvaro. Det är 10 elevplatser inom varje inriktning.

Teamet som jobbar inom verksamheten är kompetenta, kvalificerade och har stor erfarenhet av arbete med målgruppen. De funktioner som finns inom teamet är lärare, speciallärare, specialpedagog, kurator, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare, familjebehandlare och en skolhund.

Eleverna är från Södermalms olika grundskolor åk 4-9. De allra flesta befinner sig inom NPF med svårigheter med koncentrationen, bristande impulskontroll och utmaningar med kommunikation och social interaktion på olika sätt. Eleverna har ofta flera års av skolmisslyckande med sig vilket påverkar självbild, självkänsla och motivationen för skolan.

Teamet kartlägger kontinuerligt elevernas behov och progression för att planera för dessa i verksamheten utifrån individuellt schema, samtalspass i värdegrund och enskilda strategisamtal med kurator för att träna på framgångsrika strategier i interaktion med andra.

Teamet utvärderar elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling varje vecka och varje månad sker analysarbete utifrån den enskilde elevens progression. För Framgångens elever är uppföljningsmöten med elevens skola var 6-8:e vecka för att se över hur det fungerar för eleven och eventuellt planera för en återgång till elevens skola. För Fristadens elever är det SIP var 4-6: vecka.

Arbetsuppgifter

Vi söker en dynamisk skolkurator. Du är empatisk, flexibel och målfokuserad.

Du kommer att ha en aktiv roll i elevernas hela skoldag, och har en särskild roll i de sociala utrymmena såsom rast och lunch samt medverka i undervisningen utifrån behov och handledning.

Du kommer att ha ett särskilt nära samarbete med din kuratorskollega för att genomföra värdegrundspass och strategisamtal som en del i arbetet med elevernas sociala strategier och kompetenser.

Ditt uppdrag är att i samverkan med teamet utifrån sin psykosocialt perspektiv och kompetens, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Det handlar om att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.

Arbetet innebär samverkan med elever, vårdnadshavare samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Du är också en viktig del i det främjande och förebyggande arbetet för elevernas hälsa, utveckling och lärande.

Du kommer att vara ett stöd i det pedagogiska arbetet och i utformandet av goda lärmiljöer och goda pedagogiska strategier. I det arbetet förväntar vi oss att du kan bidra med konsultationer både i enskilda elevärenden som för grupper av elever.

I arbetet ingår att du har individuella samtalskontakter med enskilda elever, vårdnadshavare och arbetar med skolans värdegrundsarbete, trygghetsarbete, arbetar för ökad närvaro, likabehandlingsplaner, krishantering, mot droger, mobbning och inte minst att handleda lärare i psykosociala frågor.

Du kommer att medverka vid SIP möten och vid behov ta kontakt till samhällets stödfunktioner samt initierar och medverkar i anmälningar till socialtjänsten. 

Kvalifikationer

Du är utbildad socionom med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete.

Du har en flerårig yrkeserfarenhet som kurator i skolmiljö och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är ett krav.

Vi tillmäter din personliga lämplighet stor betydelse. Här tänker vi särskilt på din förmåga att bygga goda relationer samt förmåga att arbeta självständigt, i grupp och team. Vi önskar en kurator som har hög tillgänglighet för alla och med en god förmåga att organisera, tänka och arbeta strukturerat.

Du är intresserad av att arbeta såväl med förebyggande hälsoarbete som att sköta de övrigt förekommande arbetsuppgifterna för en väl fungerande elevhälsa. Du har en vilja att vidareutveckla ett modernt skolskuratoruppdrag tillsammans med elevhälsoteam, pedagoger och övriga kollegor i Stockholms stads medicinska elevhälsa.

Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du ska också vara serviceinriktad och lyhörd. Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du tar initiativ till att utveckla din egen kompetens för att också utveckla verksamheten. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-08
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6646
Kontakt
  • Roxanna Rosius, 0761153199
Publicerat 2023-11-17
Sista ansökningsdag 2023-12-01
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar