Samordnande skolläkare

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Enheten för elevhälsa

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen inom Stockholms stad ansvarar för kommunal grundskola inklusive förskoleklass och fritidshemsverksamhet, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Inom förvaltningen finns Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa som har till uppgift att på olika sätt stödja stadens skolor i arbetet med att främja och underlätta elevernas lärande, utveckling och hälsa. På Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa finns Enheten för elevhälsa. Enheten arbetar med stöd till rektorer och elevhälsoteam, elevhälsans professioner och ledning av elevhälsans insatser inom hälso- och sjukvårdens område. Här arbetar samordnande skolsköterskor, skolläkare, psykologer, systemförvaltare för Prorenata, specialpedagoger, skolkurator samt studie- och yrkesvägledare.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som skolläkare och som vill använda dina kunskaper till utvecklings- och ledningsarbete för elevhälsans medicinska insats. Du driver verksamhets- och utvecklingsfrågor tillsammans med samordnande skolsköterskor och verksamhetschef enligt HSL och implementerar utvecklingsinsatser i verksamheten. Det är meriterande om du även är specialist i skolhälsovård. Som samordnande skolläkare på Enheten för elevhälsa inom central förvaltning arbetar du tillsammans med övriga medarbetare med stöd och expertkunskaper till skolläkarna samt elevhälsans medicinska insats ute på skolorna. Du arbetar självständigt och målinriktat utifrån givna uppdrag. Du är delaktig i att kontinuerligt utveckla stödet till EMI på skolorna i syfte att upprätthålla hög kvalitet och patientsäkerhet. I din roll ingår även ett övergripande administrativt ansvar för det centrala kvalitetsarbetet på enheten.

I arbetet ingår:
• support och stöd till skolläkarna i det dagliga arbetet
• att leda nätverket för skolläkare
• utredning av medicinska avvikelser
• planering och genomförande av fortbildningsinsatser
• uppdatera och utveckla styrdokument och stödmaterial för EMI
• utvärderingar, resultatsammanställningar och kvalitetsarbete
• samverkan med hälso- och sjukvården i Region Stockholm
• samarbete med elevhälsans övriga professionsstöd (kuratorer, specialpedagoger, studie-och yrkesvägledare och psykologer)
• i övrigt arbetsuppgifter på uppdrag av enhetschef/verksamhetschef

Kvalifikationer

Legitimerad läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och/eller skolhälsovård.

Krav är:
• erfarenhet av arbete som skolläkare
• kunskap om föreskrifter och lagar för hälso- och sjukvården
• kunskap om lagar och föreskrifter som gäller elevhälsans medicinska insats
• kunskap om skolans uppdrag och styrdokument avseende elevhälsan
• erfarenhet och vilja att arbeta i team och god samarbetsförmåga
• god organisatorisk förmåga
• självständigt kunna ansvara för vissa arbetsuppgifter
• god digital kompetens
• kunskap om och erfarenhet av arbete i digitalt journalsystem
• kommunikativ kompetens i tal och skrift

Meriterande är om du har en specialitet inom skolhälsovård och/eller: 
• folkhälsovetenskaplig kompetens
• handledarutbildning
• dokumenterad erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete
• erfarenhet av arbete med stöd för skolläkare och skolsköterskor
• erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete
• erfarenhet av kvalitetsarbete, uppföljning och utveckling inom EMI

Intervjuer för tjänsten sker löpande. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/4300
Kontakt
  • Maria Rudling, 0850833660
  • Margaretha Orvarsson Hannfors, 0850833688
Facklig företrädare
  • Minoti Sen Läkarförbundet, 08-50832850
Publicerat 2022-09-20
Sista ansökningsdag 2022-10-04
Legitimationskrav Läkare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Logga in och sök jobbet