SKKP (Särskilt kval kontaktperson) Framtid Stockholm Järva

Socialförvaltningen, Framtid Stockholm MMS & SKKP

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.

Arbetsplatsbeskrivning

Framtid Stockholm är en central enhet inom Socialförvaltningen, där vi arbetar med öppenvårdsinsatser för barn och unga. Vi erbjuder ett likvärdigt och transparent utbud av stöd- och behandlingsinsatser, med högkvalitativ och lättillgänglig verksamhet, för ungdomar, föräldrar och samarbetsparter. Framtid Stockholm består av SKKP Särskilt kvalificerad kontaktperson, Mini Maria Stockholm, Ungdomstjänst, BSFT, Ungdomsjourens olika uppsökande verksamheter, Stödcentrum samt PLUS. Enheten är samlokaliserad med Beroendecentrum, Region Stockholm, på Rosenlundsgatan 44B på Södermalm samt på Askebykroken 11 i Rinkeby. SKKP har två tjänster placerade i Järva, i övrigt organisatoriskt tillhörande Framtid Stockholm SKKP, med bland annat gemensam ledning, veckomöten, handledning och APT. Den nu utlysta tjänsten är förlagd till SKKP Järva i Rinkeby.

Arbetsbeskrivning

SKKP arbetar med behandling av unga 15-21 år med kriminellt beteende och särskilt vårdbehov, i syfte att få till en livsstils- och beteendeförändring. Arbetet bedrivs efter dom eller på frivillig bas, på bistånd. Insatsen är avsedd att på hemmaplan tillgodose den unges behov av särskilt stöd för att motverka och/eller behandla missbruk, fortsatt kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.

Kvalifikationer

Du som söker har socionomexamen och är väl förtrogen med de lagar och regelverk som styr såväl öppenvårdsverksamhet och myndighetsutövning, som samverkan och sekretess.

Rollen som SKKP ställer höga krav på medarbetaren. Du behöver ha en bred kunskaps- och erfarenhetsbank inom vitt skilda områden att hämta redskap och kreativitet ur, samtidigt som egen motor och struktur är avgörande. Att kunna navigera i rollen som utförare i öppenvård, med såväl ungdomarnas/familjernas, som uppdragsgivarens intressen för ögonen är av stor vikt, liksom att ha förståelse för de möjligheter och begränsningar rollen och uppdraget innebär.

Då SKKP-insatsen är mycket individuellt utformad efter den enskilda ungdomens behov, behöver du vara initiativtagande, flexibel, självgående och uthållig samt mål- och resultatorienterad. Du behöver ha god samarbetsförmåga och god relationsskapande förmåga, liksom god förmåga till muntlig kommunikation tillsammans med god pedagogisk insikt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt

SKKP anpassar sitt arbete efter ungdomens/familjens behov och är geografiskt flexibla. Körkort är meriterande. Arbetet sker även i ungdomarnas och familjernas närmiljö, vilket innebär resor inom staden.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240201 eller efter överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6645
Kontakt
  • Cecilia Kaijser, 08-50843704
Facklig företrädare
  • Per Broman, Vision, 08-50825580
  • Therese Derstén, Akademikerförbundet SSR, 08-50840621
  • Kristofer Pasquier, SACO, 08-50825082
Publicerat 2023-11-20
Sista ansökningsdag 2023-12-10
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar