Skolkurator till Hagsätra-/Ormkärrsskolan - vikariat under hela 2024

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan är två skolor som tillsammans vuxit till att bli en av de större ytterstadsskolorna i Stockholm stad. I dagsläget är det 840 elever Vi är ett stort personalteam som tillsammans arbetar med att skapa de bästa förutsättningar som går för våra fantastiska elever. Skolorna har alla de funktioner som ska finnas på en skola och vi är mycket stolta över att arbeta på just våra skolor. Vi har ett stort och komplett elevhälsoteam som regelbundet träffas både i liten grupp kring en specifik enhet eller i hela gruppen där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande på en mer generell nivå. Just din funktion kommer vara en mycket viktig pusselbit i att fortsätta driva den sociala utvecklingen framåt för våra elever och tillsammans med resterande elevhälsa vara en del i att arbeta förebyggande/hälsofrämjande. Välkommen till skolorna som gör skillnad.

Arbetsbeskrivning

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper.
Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.
- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.
- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.
- Föräldrasamtal och nätverksmöten.
- Handledning och konsultation av skolpersonal.
- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.
- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.
- I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.
- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Du kommer att arbeta 20 % på Ormkärrsskolan och 80% på Hagsätraskolan.

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.


Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-12
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/7037
Kontakt
  • Mattias Wahlström, 0850834601
  • Carolin Heyer, 08-50821404
Facklig företrädare
  • Behiye Arikan, Vision, 076-1240782,08-7896300
Publicerat 2023-12-06
Sista ansökningsdag 2023-12-20
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar