skola-rosa.png

Skolkurator till Söderholmsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Söderholmsskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Söderholmsskolan – en skola med hjärta - är en kommunal grundskola som ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med gångavstånd till Vårbergs centrum. Skolan är trygg och trivsam och har ca 350 elever från förskoleklass till åk 6 samt ca 60 personer i personalstyrkan[SB1] . Skolans organisation bygger på årsvisa arbetslag i åk F-3 med integrerat fritidshem, åk 4-6ab samt praktisk-estetiska lärare. Fritidhemspersonalen ingår också i arbetslagen F-3 och bidrar till elevernas utveckling och lärande genom samverkan. Skolan har en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurserna 4-6. Skolkuratorn spelar en viktig roll i skolans elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog. Elevhälsoteamet bedriver ett nära och systematiskt arbete tillsammans med den pedagogiska personalen på skolan. Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang och skicklighet, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling. Skolans samlade kompetens är mycket hög. Den unika elevsammansättningen bidrar till en hög trivsel hos såväl elever som personal. Skolans elever känner sig trygga, sedda och upplever att de får mycket stöd och hjälp. Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Söderholmsskolan ska få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en vilja och möjlighet att välja sin egen framtid. Skolans vision - en skola med hjärta - genomsyrar hela verksamheten och skapar en arbetsplats att trivas på med mycket skratt och stor sammanhållning.

Ta del av vår verksamhet på Instagram, sök på @soderholms_skolan och håll utkik efter det röda hjärtat.                  
 
Läs mer på: soderholmsskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som skolkurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Söderholmsskolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. I skolkuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete. Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av olika handlingsplaner, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering.

I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis. Söderholmsskolan har ett nära och väl fungerande samarbete med parkleken/fritidsgården i Vårberg där du kommer ha en viktig roll för fortsatt samarbete. 

Skolkuratorn på Söderholmsskolan måste självständigt ta ansvar för sitt arbete och säkerställa en hög professionalitet inom området. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet vilket innebär att skolkurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Detta ger stor handlingsfrihet men ställer också höga krav på kompetens och gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Det ställer också krav på att skolkurator självständigt tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom kommunal skolverksamhet eller socialtjänsten. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, och vi ser gärna att du även behärskar andra språk. 

En skolkurators arbete på Söderholmsskolan handlar om barn och ungdomars utveckling och om att ha en förståelse för deras vardagssituation. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och ha ett stort engagemang för ditt uppdrag. Skolkuratorn på Söderholmsskolan ska vara en trygg och förtroendefull person för alla elever på skolan. Förutom det ordinarie uppdraget ser vi gärna att du även vill bidra med att ingjuta framtidshopp, självförtroende och glädje hos våra elever.  

För att trivas hos oss behöver du vara prestigelös, öppen för nya idéer och andras tankar. Vi värdesätter varandras olikheter och respekterar varandra för dem vi är. Söderholmsskolan är en skola med hjärta och det speglar vår verksamhet, våra elever, vår personal och vår arbetsplats.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Augusti 2022
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/3469
Kontakt
  • Cecilia Skoog, 0850824964
Publicerat 2022-05-13
Sista ansökningsdag 2022-05-27
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här