skola-grön.png

Skolsköterska Bredängsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Bredängsskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Bredängsskolan är en mångkulturell F-9 skola (grund- och grundsärskola) med ca 500 elever med åtminstone 30 olika modersmål. Skolan ligger i Bredängs centrum med närhet till både natur och kultur. Vår vision är att Alla ska lyckas!

Bredängsskolan har ett kompetent elevhälsoteam. Förutom skolsköterska ingår psykolog, skolkuratorer, specialpedagoger, SYV, biträdande rektorer och rektor. I Elevhälsoplanen har vi som mål att främja elevernas skolnärvaro och verka för trygga raster, för att Alla ska lyckas.

Som skolsköterska är du anställd direkt under rektor, som ansvarar för elevhälsoarbetet. Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig på central förvaltning är ansvarig för elevhälsans medicinska insats (EMI) och är ett stöd för rektor och skolsköterska.

Läs mer om vår skola på www.bredangsskolan.se

Arbetsbeskrivning

Skolsköterska ansvarar tillsammans med skolläkaren för elevhälsans medicinska insatser enligt gällande lagstiftning, stadens Program för elevhälsans arbete som inkluderar Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser (EMI) och Centrala EMI´s föreskrifter och riktlinjer.

Elever i grundskolan och grundsärskolan ska under sin grundskoletid erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Mellan dessa hälsobesök ska eleverna erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Elevhälsans medicinska insats fullföljer det allmänna vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen) och bevakar vaccinationstäckningen.

Skolsköterskans uppdrag är att utifrån sin medicinska kompetens, och i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Tillsammans med skolläkaren, och i samråd med skolledningen, ansvarar skolsköterskan för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan. Arbetet innefattar samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.

Stockholm stads skolsköterskor journalför sedan mars 2022 i journalsystemet Prorenata.

Följande ingår i elevhälsans medicinska insats:

 • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet,
 • ge handledning/konsultation till skolans personal,
 • vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd/särskilt stöd,
 • i samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor,
 • bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling,
 • skolsköterskan deltar även vid möten med elever och vårdnadshavare då det finns medicinska inslag i den problematik som eleven har,
 • skolhälsovården är en förmedlande länk mellan olika instanser såsom BVC, BUMM, sjukhus, barnläkarmottagning och socialtjänst,
 • ansvarar för remisser till olika instanser som t.ex. logoped och andra utredningar,
 • att kontinuerligt utveckla sin kompetens inom området.

Kvalifikationer

Utbildningskrav

Legitimerad sjuksköterska med någon av nedanstående specialistsjuksköterskeutbildningar:

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska 75hp
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet – Barn och ungdom 60hp
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet – Skolsköterska 60hp

Kravprofil och erfarenheter

För att lyckas i rollen som skolsköterska ska du vara professionell, flexibel och relationsskapande. Du har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt vilket genomsyras av dialog och delaktighet i mötet med eleven och/eller vårdnadshavare. Du kan bevara elevens integritet och värdighet utifrån deras bakgrund. Du har ett gott omdöme, är noggrann och har god samarbetsförmåga. Därutöver ställer rollen krav på en förmåga att vara självständig och strukturerad i ditt arbetssätt för att lyckas planera på kort och långt sikt. Du har en god datorvana.

Meriterande

Det är meriterande att tidigare arbetat som skolsköterska och samt att ha erfarenhet av arbete i journalsystemet Prorenata.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-11
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/2320
Kontakt
 • Anna Hoffsten, 073-9179602
Facklig företrädare
 • Anneli Johansson , 08-50833786
Publicerat 2023-05-22
Sista ansökningsdag 2023-06-05
Legitimationskrav Sjuksköterska
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Logga in och sök jobbet