socialtjanst-rosa.png

Socialsekreterare sökes till förstärkningsteamet inom ekonomiskt bistånd

Stockholms stad, Socialförvaltningen, Socialtjänstavdelningen, Stockholms stads socialjour, Socialjouren

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.

Socialförvaltningen har ett stadsövergripande ansvar för socialtjänsten i staden, vilket omfattar styrning, uppföljning och utveckling. Socialförvaltningen har en ledande roll i utvecklingen av kunskapsbaserade metoder och kvalitetssäkring av socialtjänstens arbete. Inom socialförvaltningen arbetar cirka 900 medarbetare.

Socialförvaltningens förstärkningsteam är en del av stadens satsning på att förstärka försörjningsstödsarbetet i staden. Vi är en resurs för stadens samtliga stadsdelsförvaltningar vars enheter för ekonomiskt bistånd önskar mentorskap, har vakanta tjänster under rekrytering eller som upplever tillfälliga arbetstoppar. Syftet med förstärkningen är att säkerställa en rättssäker handläggning, möjliggöra ett långsiktigt utvecklingsarbete i alla stadsdelar och att bidra till en förbättrad arbetssituation för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.

Nu söker vi en erfaren socialsekreterare som vill vara en del av ett viktigt och uppskatta arbete. Varmt välkommen till förstärkningsteamet!

Din roll i förstärkningsteamet

Arbetet innebär att förstärka stadens stadsdelsförvaltningars enheter för ekonomiskt bistånd, tillsammans med den befintliga personalen på stadsdelen. Vi är en kollega i staden som stöttar upp när behov uppstår och som kan vara metodstödjande och agera som mentor. Framgångsreceptet tror vi är att samarbeta med befintlig personal och stötta nyanställda i sin introduktion. Vi ger möjligheten att vara en del i det kollegiala lärandet i staden, ta vara på erfarenhet och kompetens samt ta del av och utveckla befintliga arbetsmetoder inom staden. I din roll kommer du finnas till för alla stadsdelar i Stockholms Stad och stötta med:

 • att vara mentor till nyanställda och/eller nya i yrket, som är i behov av mentorskap kring yrkets olika delar, tex myndighetsutövningen, samtalsmetod, förändringsarbete, yrkesidentitet.
 • medhandläggarskap till såväl mer erfarna som nya i yrket, tex stöttning i förändringsarbete, stöd i komplexa ärenden. Introduktion av nya kollegor, tex till hur en ansökan handläggs, hur beslut fattas och skrivs med mera.
 • att fungera som en tillfällig, erfaren kollega i arbetsgruppen, tex vid sjukdom/ledighet, vid arbetstoppar (tex i mottagningen), vid nyanställning i avvaktan ordinarie ny personal.
 • att ge stöd till biträdande enhetschef med tex ärende-/beslutsstöd enskilt och i grupp, gå igenom utredningar innan kommunicering, fördela arbetsuppgifter, stötta socialsekreterare i det dagliga arbetet.
 • att utreda felaktiga utbetalningar.

Våra uppdrag är tidsbegränsade upp till 3 månader. Under uppdragstiden kommer du att finnas på plats i stadsdelen och viss tid i våra egna kontorslokaler på Södermalm.

Handledning, kompetensutveckling och gruppmöten sker gemensamt i lokalerna på Södermalm. Vi arbetar aktivt med att stärka teamkänslan och stöttar varandra i våra respektive uppdrag. Då denna tjänst innebär arbete över hela Stockholms stad behöver du vara beredd på att dina pendlingstider kommer att variera beroende på vilken stadsdelsförvaltning du för tillfället är placerad i. Du behöver också vara beredd på att arbeta i samtliga stadsdelar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • socionomexamen.
 • minst cirka fem års och aktuell erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd.
 • Erfarenhet av att handleda socialsekreterare.
 • Insatt i, och kan tillämpa, socialtjänst-, sekretess- och förvaltningslagarna.
 • Goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.

Meriterande för tjänsten är:

 • erfarenhet av arbete i Paraplysystemet eller annat ärendehanteringssystem
 • erfarenhet av arbete med MI.
 • erfarenhet av myndighetsutövning inom någon av våra stadsdelar

Då rollen innebär främst att arbeta i olika stadsdelar är det viktigt att du har ett flexibel arbetssätt. Rollen är konsultativ vilket innebär att det är viktigt att du har ett gott och inkluderande bemötande, mycket god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa kontakter. Du ser det som positivt att få ta del av de olika stadsdelarnas arbetssätt och metoder. Du blir experten på plats när du är ute på uppdragen vilket kräver att du är självgående, tar ansvar för din uppgift och driver dina processer framåt. Du har ett strukturerat arbetssätt där du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Du är trygg, stabil och har en mycket god självkännedom med ett professionellt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Detta erbjuder vi dig

Vi sitter i fina lokaler i Södermalm. På Socialförvaltningen tillvaratar vi medarbetarnas kompetens och utvecklingstankar och satsar på kompetensutveckling. Vi arbetar aktivt för att medarbetarna ska samarbeta över sektionsgränserna. Alla arbetar enligt MI. Vi har extern handledning regelbundet. Vi samverkar, såväl internt som externt, detta sker t ex genom enhetsträffar, utbildningar och riktade uppdrag. Vi tillämpar friskvård och flexibel arbetstid. 

Vi är en trevlig och glad grupp som tar stöd av varandra, och tillsammans uppnår vi mycket goda resultat. Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet. Vi är en HBTQ-diplomerad verksamhet. Vi välkomnar särskilt dig som vill vara med i vårt utvecklingsarbete!

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6460
Kontakt
 • Lotta Tronders, 08-50840090
Facklig företrädare
 • Per Broman, Vision , 08-50825580
 • Therese Derstén, Akademikerförbundet SSR, 08-50840621
Publicerat 2023-11-10
Sista ansökningsdag 2023-12-10
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar