Socialsekreterare, två vikariat Kriscentrum

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Enheten för stöd och skydd (ESS)

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Socialförvaltningen har ett övergripande ansvar för socialtjänsten i staden. Kriscentrum är en del av Socialförvaltningen och ingåpr i enheten för stöd och skydd, ESS. Kriscentrum för kvinnor och barn är Stockholms stads skyddade boende för kvinnor med eller utan barn. Vi tar emot kvinnor som blivit utsatta för olika typer av våld i nära relation. Medföljande barn har antingen själva blivit utsatta för våld eller upplevt våld i hemmet. Kriscentrum är en akutinstitution vilket innebär att vi tar emot placeringar dygnet runt och har plats för 18 kvinnor med eller utan barn - barnantalet kan uppgå till 25 barn. Alla som placeras på Kriscentrum får, oavsett ålder, en egen kontaktperson.
Kriscentrum har 20 fast anställda medarbetare där större delen är socialsekreterare och är verksamma som kontaktpersoner för placerade kvinnor och deras barn. Du blir en del av detta team.
Utöver kontaktpersonerna arbetar tre personal som vaken natt på rullande schema, Dessutom finns en samordnare, en administratör och gruppledare samt en biträdande enhetschef. Verksamheten har även en skapande verkstad där två hantverkspedagoger arbetar.
Har du kunskap och intresse kring frågor som rör våld i nära relation? kanske har du inblick kring trauma och hur det påverkar individen och vill göra skillnad för den enskilda människan och för Stockholms stad i stort?
Vi har två vikariat för medarbetare som ska gå på graviditets-ledighet - en socialsekreterare i verksamhetens kvinno-team och en till vårt barn- och ungdomsteam.
Det vardagliga arbetet på institution innebär att utöver att vara kontaktperson så är du också delansvarig för vår gemensamma arbetsmiljö. Det kan handla om att säkerställa att våra lokaler är rena och snygga, boendes lägenheter iordningställda för nya placeringar eller att i stort och smått ställa upp för verksamheten och kollegor.

Ange i din ansökan vilket vikariat du söker!

Arbetsbeskrivning

Vikariat i kvinnoteamet: I din roll hos oss inom kvinnoteamet är du kontaktperson för upp till fyra placerade kvinnor. Du erbjuder kvinnorna krisbearbetande och stödjande samtal och är också behjälplig i praktiska frågor. Det kan handla om olika myndighetskontakter men även att bistå med samhällsinformation. Du ansvarar för planeringen framåt, skriver olika typer av intyg och närvarar vid möten med placerande socialsekreterare. Det kan även handla om att kvinnan behöver ledsagas till externa möten utanför huset.
Du kommer att göra FREDA farlighetsbeskrivning och bedömning och ha tät kontakt med socialtjänsten. Det är en mångfacetterad roll med olika interna och externa kontaktytor. Som socialsekreterare arbetar du nära verksamhetens barn- och ungdomsteam och ni bildar tillsammans ett team runt varje placerad familj.
Vi erbjuder extern handledning varannan vecka.

Vikariat i barn- och ungdomsteamet: Kriscentrum tar emot medföljande barn 0-18 år. I din arbetsuppgift ingår att vara kontaktperson till boende barn och ungdomar. Vi erbjuder alla barn/ungdomar klargörande och krisbearbetande samtal utifrån vad de själva upplevt eller själva varit utsatta för. Samtalen läggs upp utifrån barnets ålder. Du kommer erbjuda alla mammor föräldra-samtal samt förälder-barn samtal.
Som kontaktperson i barn- och ungdomsteamet arbetar du tätt tillsammans med kvinnans kontaktperson och bildar på så sätt ett team kring varje familj. Du kommer som en i teamet samarbeta med det Lär-team som finns i verksamheten och som erbjuder alla skolpliktiga barn upprätthållande skolundervisning i verksamheten. Fyra dagar i veckan har barn i förskoleålder möjlighet att delta i en pedagogisk utevistelse om två timmar per dag med de i teamet som är i tjänst. Barnets/ungdomens kontaktperson har tät kontakt med en utredande socialsekreterare från socialtjänstens barn och ungdomsgrupp under placeringstiden. Som kontaktperson håller du i återkommande möten med socialtjänsten samt finns med som stöd före och efter eventuellt polisförhör. I övriga arbetsuppgifter ingår att vara delaktig i planering och genomförande av olika aktiviteter som verksamheten erbjuder.
Vi arbetar med tejping, BRA-samtal samt har Trappan-inspirerande samtal för barnen.

Det vardagliga arbetet på institution innebär att utöver att vara kontaktperson så är du också delansvarig för vår gemensamma arbetsmiljö. Det kan handla om att säkerställa att våra lokaler är rena och snygga, boendes lägenheter iordningställda för nya placeringar eller att i stort och smått ställa upp för verksamheten och kollegor.

Ange i din ansökan vilket vikariat du söker!

KvalifikationerDu har god förmåga att planera och prioritera i ditt arbete på ett strukturerat sätt där du sätter upp och håller tidsramar. Vi ser att du tycker om att samarbeta med andra människor och du relaterar till dem på ett lyhört och respektfullt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I rollen är det viktigt att vara trygg, stabil och ha självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, kan skilja på det personliga och professionella och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen och ändrade omständigheter. Du ser möjlighet i förändringar, tar initiativ där du ser vad som behövs göras och gör, driver frågor framåt och sätter igång aktiviteter.


Övrigt

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/4945
Kontakt
  • Anastasia Von Zweigbergk, 0850825160
  • Lovisa Broström, 0850825518
Facklig företrädare
  • Per Broman, Vision, 08.50825580
  • Therese Dersten, SSR, 08.50843705
Publicerat 2022-07-04
Sista ansökningsdag 2022-08-03
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här