Speciallärare till Norra Ängby skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Norra Ängby skola

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

I vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ha god relationell förmåga för att kunna skapa trygga elevgrupper.
  • Ha god samarbetsförmåga.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Norra Ängby skola ligger i ett naturskönt villaområde i hjärtat av Bromma. Totalt har vi ca 730 vetgiriga elever i förskoleklass - åk 6 och ca 90 kompetenta och engagerade medarbetare!

Hos oss får du arbeta i en organisation som har höga förväntningar på goda arbetsinsatser hos både medarbetare och elever. Du får arbetskamrater med hög kompetens och stort engagemang!

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som speciallärare tillsammans med lärare och elevhälsan bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa. Som speciallärare arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kan vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning och utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan stödet för elevers utveckling mot målen.

Du kommer vara en del i elevhälsan på skolan och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan så att skolans alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen, med inriktning mot svenska/språkutveckling.

För oss är det viktigt att du:

- Leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du motiveras av nära samarbete med kollegor, både i och utanför elevhälsoteamet. Du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och är väl medveten om elevers olika förutsättningar.

- Reflekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.

Du ska kritiskt och självständigt kunna identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete för att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Du ska självständigt kunna genomföra screeningar och kartläggningar. Du ska kunna utforma och delta i arbetet med att genomföra och utvärdera åtgärdsprogram i samverkan med lärare, elever och vårdnadshavare.

- Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du lägger stor vikt att man lever upp till dessa.

Du ska ha förmåga och kunskap att kunna handleda kollegor och föräldrar med målet att utveckla det ämnesspecifika arbetet så att det möter behoven hos alla elever i verksamheten. Du ska ha mycket god förmåga att samarbeta och du ska även kunna analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå.

Meriterande är om du har arbetat som speciallärare i några år men vi välkomnar även dig som nyexaminerad att söka.

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-02-01
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/6938
Kontakt
  • Kerstin Jansson, 0850843186
Facklig företrädare
  • Fredrik Eneroth, Lärarförbundet, fredrik.j.eroth@edu.stockholm.se
  • Anneli Blomkvist, LR, anneli.blomkvist@edu.stockholm.se
Publicerat 2021-11-24
Sista ansökningsdag 2021-12-08
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan