Speciallärare/Lärare till anpassad skola, Kvarnbackaskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Kvarnbackaskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Kvarnbackaskolan är en kommunal skola som ligger i norra Stockholm, nära Kista centrum. Vi har goda resultat med välfungerande rutiner och strukturer. I skolan går det ca 340 elever, var och en med sina erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6, samt anpassad skola (fd grundsärskola) åk F-6 med f.n. 32 elever inskrivna. Skolan har fritidsverksamhet för elever i de yngre åldrarna samt öppen fritidsverksamhet för de äldre eleverna. Elevunderlaget består av elever från närområdet i Kista och Husby. Vi arbetar språkutvecklande i hela skolan utifrån ett genrepedagogiskt förhållningssätt som ska genomsyra all undervisning. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och alla ska kunna känna sig sedda och inkluderade. All personal arbetar därför utifrån ambitionen att alla elever ska vara allas elever. Vi arbetar inkluderande med våra elever och flera av våra elever i grundsärskolan är inkluderade i grundskolans klasser och ditt uppdrag innebär bl.a. att du arbetar både i grundsärskolan men också samarbetar med grundskolans personal. Det är god stämning bland personalen och attityden präglas av ett stort kollegialt engagemang.

Arbetsbeskrivning

Som undervisande lärare ansvarar du för att planera undervisning och dokumentation samt i samarbete med barnskötare, elevassistenter och övriga lärare genomföra en bra verksamhet i skolan utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du samarbetar med andra pedagoger, lärare och elevassistenter mot elevernas och skolans mål. Du arbetar för att öka kvalitén i verksamheten genom att aktivt bidra med egen kunskap i arbetslaget. Vi arbetar bl.a. med:

• Struktur i miljön TEACCH. Visuella hjälpmedel.

• PECS Picture Exchange Communication System

• AKK: tecken som stöd

• Sociala berättelser och seriesamtal.

• ABA/TBA Applied behavior analysis - Tillämpad beteende analys-principer.

Grundsärskolan har en genomarbetad och enhetlig struktur, god kompetens inom autism samt engagerade, erfarna och utbildade pedagoger. Datorer, iPads, dokumentkamera och interaktiv skrivtavla är några av de verktyg vi använder i undervisningen. Skolan arbetar utifrån ett inkluderande synsätt där en del elever är helinkluderade i grundskolans klasser medan andra deltar i grundskolan utifrån förmåga och behov. Vi har gemensamma fritidshem för grundskola och anpassad skola. Skolan har ett väl utbyggt EHT med skolsköterska, kurator, skolpsykolog och logoped (som arbetar nära lärarna och arbetslagen i anpassad skola). Dessutom sker ett nära samarbete med den speciallärare/logoped som huvudsakligen arbetar med personalen och eleverna inom anpassad skola med handledning, dokumentation och utbildningsinsatser. 

På skolan pågår också ett utvecklingsarbete där skolans lärare i anpassad skola, under ledning av skolans förstelärare med inriktning anpassad skola, genomför "Systematisk undervisningsutveckling" där de utforskar ett specifikt moment i undervisningen som de anser vara särskilt svårt och därför gemensamt arbetar vidare med under handledning av ovanstående speciallärare/logoped med en masterutbildning i specialpedagogik inriktning autism och TBA.

Kvalifikationer

 • Speciallärare med inriktning mot grundsärskolan eller motsvarande högskoleutbildning
 • Erfarenhet av arbete med alternativ kompletterande kommunikation är meriterande samt erfarenhet av IF och NPF.         
 • Erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov
 • Vara en kreativ och flexibel person med god förmåga att samarbeta
 • Goda kunskaper inom IKT.
 • Förmåga till självständigt arbete med eleven i fokus
 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Erfarenhet krävs.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 14 augusti
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3215
Kontakt
 • Jan Lindelöw, 0850845503
 • Helena Bustamante, 0850845504
Facklig företrädare
 • Ulrika Pettersson, Sveriges lärare, 0850845500
 • Guluzar Caglayan, Sveriges lärare, 0850845500
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar