Speciallärare/specialpedagog till Hjulsta grundskola med fokus på åk F-3

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Hjulsta grundskola

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Kom och var med på vår framgångsresa!

Hjulsta grundskola är en F-9 skola med drygt 400 elever. Många elever kommer från olika kulturer och de flesta har svenska som sitt andra språk, vilket berikar, utvecklar och utmanar vår vardag.
Skolledningen består av rektor, två biträdande rektorer, en administrativ chef och en personalgrupp på ungefär 70 personer varav cirka hälften är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av fyra specialpedagoger/speciallärare, två kuratorer, en skolsköterska, en SYV och en skolpsykolog.
Våra elever ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och väl utvecklade
förmågor inför framtiden. Vi som arbetar på Hjulsta grundskola vill göra skillnad, och med stort
engagemang och stor kunskap arbetar vi tillsammans.
Nu fortsätter vi vårt gemensamma utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse. Vi vill att alla som
arbetar hos oss tycker att samarbete, lösningsinriktat förhållningssätt och flexibilitet är framgångsfaktorer för att komma så långt som möjligt i elevernas utveckling. Med prestigelöshet och lagarbete går det mesta att lösa!

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som speciallärare/specialpedagog i åk F-6, tillsammans med lärare och elevhälsan bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Fokus kommer att ligga på åk F-3 där läs- och skrivinlärningen är central. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa. Som speciallärare/specialpedagog arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kan vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning och utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan stödet för elevers utveckling mot målen. Du kommer vara en del i elevhälsan på skolan och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan så att skolans alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.

Du är legitimerad speciallärare i svenska (läs- och skriv) och /eller matematik, gärna med
specialkunskaper i läsinlärning/matematik i olika åldrar.


Du kommer att arbeta som speciallärare i åk f-6 i nära samarbete med elever och pedagoger för att ge alla barn möjligheten till en god läs-, skriv och matematikutveckling. Tillsammans med våra
specialpedagoger och oss i skolledningen utvecklar du lärmiljön och undervisningspraktiken utifrån ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Du har stort engagemang i all undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling.

Du skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att lära sig och utvecklas.

Du har en god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och kan i samarbete med
pedagogerna synliggöra elevernas lärande. Med din praktik utvecklas skolans undervisning i läs-, skriv-, och matematikinlärning.

Du stöttar pedagoger i deras arbete, både i klassrummet och i kontakt med vårdnadshavare.

Du är noggrann, kommunikativ och strukturerad samt prioriterar ditt arbete på ett
effektivt sätt.

Du är en tydlig pedagogisk ledare i klassrummet som skapar trygghet, energi, glädje,
inspiration och engagemang och lyfter det bästa hos varje elev.

Du är lätt att samarbeta med och har ett prestigelöst förhållningssätt i din vardag.

Kvalifikationer

Utbildad och legitimerad speciallärare i läs- och skrivutveckling (svenska) och/eller matematik.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:

Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.

Välkommen in med din ansökan!Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti -22
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/958
Kontakt
  • Sofia Montgomery, 0850841356
Facklig företrädare
  • Carolina Öystilä, carolina.oystilo@edu.stockholm.se
  • Irene Zivets, irene.ziverts@edu.stockholm.se
Publicerat 2022-09-15
Sista ansökningsdag 2022-10-06
Legitimationskrav Lärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar