Specialpedagog, förskola

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hägersten-Älvsjö är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. I dag är vi stadens näst största stadsdelsområde med ca 130 000 invånare. Stadsdelsförvaltningen erbjuder förskola och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel. Vi är drygt 3000 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa bra förutsättningar och service för de som bor i stadsdelsområdet.

Den kommunala förskoleverksamheten hos oss är den största i Stockholms stad och vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med verksamhetens utveckling utifrån det kompetenta barnet och en lärande organisation.

Arbetsplatsbeskrivning

Resursenheten inom förskoleavdelningen i Hägersten - Älvsjös stadsdelsförvaltning söker en specialpedagog till vårt tvärprofessionella team.

Resursenheten utgår ifrån att ett preventivt förhållningssätt och kunskapen om att tidiga insatser gör skillnad för barn. Enhetens arbete baseras utifrån evidensbaserade metoder och forskning gällande barns utveckling och lärande. Vilket innebär att vi har en aktuell och uppdaterad kunskap inom våra respektive yrkesområden.

Arbetsbeskrivning

I enhetens arbete med handledning och konsultation kommer vi som en given utgångspunkt i bemötandefrågor att utgå från ett barn-personal och vårdnadshavarperspektiv. Enligt grunderna i handledning och konsultation sätts brukarna då i fokus. Handledning är ett processinriktat förändringsarbete som syftar till att vidareutveckla personalens kompetens i deras arbete med barnen. Detta genom reflekterande pedagogiska samtal om olika dilemman som leds av handledaren.

Det specialpedagogiska arbetet med handledning/konsultation innebär att man kartlägger hinder och möjligheter i lärmiljön på organisations-, grupp- och individnivå samt stödjer personalen i arbetet med extra anpassningar. Du bistår personalen i att utforma och följa upp handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd. Du deltar i att följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärmiljöer.

Resursenheten medverkar till att kompetensutveckling utformas utifrån de behov som förskolenheterna/rektorerna har inventerat utifrån sina enheter. Detta i form av föreläsningar, workshops eller specifika nätverk i en stor organisation som man ansvarar för och håller i som enskild person eller i teamet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av specialpedagogiskt arbete mot förskolans verksamhet, i ett tvärprofessionellt team utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
Detta kräver att man skall ha en kompetens av att arbeta i samverkan över professionsgränser inom pedagogik, psykologi och språk – kommunikation.

Kvalifikationer:
Förskollärarexamen.
Specialpedagogexamen, med en flerårig erfarenhet och sakkunskap i yrkesrollen.
Handledarutbildning på en avancerad nivå, med en fördjupad kunskap.
Vi efterfrågar bred kompetens och utövande inom barns utveckling, neuropsykiatri, utvecklingsstörning, språkutveckling, psykosociala svårigheter, grupprocesser och svåra samtal.


Det är meriterande med en fördjupad kunskap inom systemteoretiska perspektiv samt hur olika strukturer påverkar kontexten och möjligheten att ge kunskapsöverföring.
Du skall vara väl förankrad i skollagen, barnkonventionen förskolans läroplan och dess organisation.
Erfarenhet av att ge kunskapsöverföring till personal kring föräldrasamverkan utifrån både ett föräldra- och personalperspektiv.
.
Övrigt

Anställningsform Tillsvidare anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 230109
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/6783
Kontakt
  • Elisabeth Jerneke, 0850823049
Facklig företrädare
  • Susanne Stjärnfelt, Lärarförbundet., 08-50823491
Publicerat 2022-10-03
Sista ansökningsdag 2022-10-31
Legitimationskrav Förskollärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här