socialtjanst-orange.png

Stödassistent till daglig verksamhet

Stockholms Stad, Kungsholmen SDF, Socialtjänstavdelningen stab

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vad erbjuder vi dig?

Som stödassistent på Kungsholmens dagliga verksamhet får du ett roligt och utvecklande jobb där du tillsammans med dina teamkollegor har stort handlingsutrymme. Enheten har ett högt resultat på både medarbetar- och brukarenkäter. Till våren kommer ett par av våra kollegor att gå i pension och därför söker vi nu nya arbetskamrater som tillsammans med oss andra vill fortsätta att utveckla verksamheten. Enheten är en välfungerande enhet som har siktet inställt på deltagande i Stadens kvalitetsutmärkelse under 2023.

Rollen som stödassistent

Tillsammans med dina kollegor anpassar du aktiviteter och arbetsuppgifter åt brukare i ditt team samt fungerar som ett motiverande stöd och handledare för att stärka och underlätta för den enskilde att aktivt delta i sina aktiviteter. I rollen som stödassistent upprättar du genomförandeplan tillsammans med brukaren och/eller företrädare, följer upp insatserna och är närmsta kontakt för brukarens nätverk. För vissa brukare ger du även stöd i den omvårdnad som behövs samt handleder de personliga assistenter som följer med brukarna till den dagliga verksamheten. I arbetet ingår att skapa goda relationer med de personer som är viktiga för brukaren. Du förväntas även vara med och bidra till verksamhetens utveckling.

Personliga egenskaper

Som person är du trygg, lugn och har en personlig mognad. Du har en nyfiken och lyhörd inställning till hur du ska hitta rätt nycklar för att motivera brukarna och har ett engagemang och en förmåga att motivera din omgivning samt är mån om att stötta och hjälpa andra.Du trivs med och har en god förmåga att samarbeta med andra. Vidare delar du gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra.

Du har även en god förmåga att anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Givetvis har du en mycket god empatisk förmåga i mötet med andra människor och ett genuint intresse av att arbeta på daglig verksamhet. Du har förmåga att anpassa förutsättningar för att brukarna ska kunna utöva självbestämmande och delaktighet.

Kvalifikationer 

Du ska ha:

- Avslutat gymnasieprogram inom barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, alternativt vård- och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
- Kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, samt har kunskap om stöd vid kognitiva svårigheter.
- Kännedom om olika hjälpmedel som används för att dels stärka funktioner hos personer med funktionsnedsättning.
- Kunskap om olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation - AKK samt olika kommunikationshjälpmedel.
- Förmåga och erfarenhet av att använda tydliggörande pedagogik.
- Kunskap om lagstiftningen som styr verksamheten samt om LSS grundläggande värden.
- Goda kunskaper i social dokumentation och vet hur du ska planera för och följa upp uppsatta mål tillsammans med brukaren/och eller företrädare.
- Då vissa av brukarna har ett stort omvårdnadsbehov, där träning ingår i den dagliga verksamheten, behöver du vara fysiskt rörlig för att klara av de momenten.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper!

Om Kungsholmens dagliga verksamhet

Kungsholmens dagliga verksamhet är en del av socialtjänstavdelningen på Kungsholmen.
Enheten är utspridd på tre olika adresser och det huvudsakliga syftet är att skapa meningsfull, individuellt utformad sysselsättning för de brukare som har valt att ha sin dagliga verksamhet hos oss.

Kungsholmens dagliga verksamhet har en heterogen målgrupp, vilket innebär att aktiviteterna/arbetsuppgifterna spänner från sinnesstimulans till mer arbetsinriktad verksamhet.
Som medarbetare ger du stöd till en mindre grupp brukare. Alla medarbetare har även ett stödpersonskap, vilket innebär att ha ett extra ansvar för några av brukarna i det team en arbetar inom.

Varje vecka har varje team ett möte där brukarnära frågor diskuteras, såsom arbetssätt, utvärdering av aktiviteter, bemötande, uppföljning av mål i genomförandeplanen. Detta för att säkerställa kvaliteten på varje brukares insats. Enheten är certifierad i Pedagogiskt ramverk sedan 2021 och arbetar sedan dess vidare med olika fokusområden.

Användningen av digitala verktyg är något som verksamheten utvecklar genom att ha ett IT ombud samt deltagande i olika projekt. Detta är något som enheten också har uppmärksammats för med olika utmärkelser. Enheten arbetar även systematiskt med att skapa förutsättningar för brukarna att utöva självbestämmande och vara delaktiga i sin dagliga verksamhet.

Inom enheten arbetar runt 25 medarbetare och det är ett gäng som tillsammans har mycket kunskap och erfarenhet. Under året har några medarbetare drivit ett forum som kallats för kollegialt utbyte för att tillsammans utveckla verksamheten. Tillsammans med övriga enheter inom socialtjänstavdelningen, fortsätter enheten att arbeta med det aktiva medarbetarskapet för att ytterligare befästa att det gemensamma ansvaret för en god arbetsmiljö och en verksamhet med god kvalitet. Verksamheten leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april 2023
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/459
Kontakt
  • Ulrika Ossmark, biträdande enhetschef, 0850808528
Facklig företrädare
  • Peter Olsson, Kommunal , 0850808633
Publicerat 2023-01-25
Sista ansökningsdag 2023-02-08
Utbildningskrav Gymnasium

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här